01 1900 Wulff, Wilcken, begge Højbjerg
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
02 1900 Wullf
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
03 1900 Wilcken
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
04 1941 Wilcken Civilingeniør
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
05 1941 Wilcken ansat
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
06 1941 Wilcken hos Kampsax
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
07 1941 Civ Ing indstillede til eksamen, født Buenos Aires
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
08 1944 Wilcken til DSB
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
09 1944 Wilcken til Smith-Hansen
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
10 1950 Firma 1961
Først publiceret 05-12-2017
11 1965 Åboulevarden
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
12 1967 Skovlunde
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
13 1968 Konduktør søges
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
14 1984 Ole Hans Jensen
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
15 1995 Erhvervsarkivets arkivoversigter
Først publiceret 05-12-2017
Rigsarkivet
16 2004 Oscar Wulff død
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniørtidsskrifter
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Wilcken & Wulff
Afsnit 17

Århus Stiftstidende

Søndag 4-5-2008

Wilcken 90 år

Søndag 4. maj: Civil­ingeniør Henning Wilcken, Strandparken 28, Århus.

Henning Wilcken blev ­efter bestået eksamen i 1941 ansat ved DSB, men fra 1943 arbejdede han hos ­rådgivende civilingeniør C.V. Smith-Hansen.

Da Anden ­Verdenskrig var slut, tog Henning ­Wilcken på et to-årigt ­studieophold i USA.

Hjemme i Danmark igen dannede han i 1954 ­sammen med nu afdøde ­civilingeniør Oscar Wulff det rådgivende ingeniørfirma Wilcken & Wulff. ­Firmaet, hvor ­civilingeniør Ole Jensen blev partner, blev hurtigt engageret i ­udviklingen af montagebygger, og blandt de senere opgaver var Mejeribrugets Hus i Århus og Tirstrup Lufthavn.


Forrige Næste
18 2015 Aase Wulff død 101 år gammel
Først publiceret 05-12-2017
Århus Stiftstidende
19 2015 Oscar Wulff nekrolog
Først publiceret 05-12-2017
Ingeniøren
20 2015 Wilcken død
Først publiceret 05-12-2017
Højbjerg og Holme Lokalhistoriske Samling
21 2015 Wilcken død
Først publiceret 05-12-2017
Aarhus Stiftstidende
22 2015 Selskab opløst
Først publiceret 05-12-2017
dkselskaber.com