01 1931 Tragisk ulykke juleaften
Først publiceret 15-11-2016
02 1934 Oscar udlært som tømrer 20 år gammel
Først publiceret 11-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
03 1939 Oscar og Vera forlovet
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
04 1939 Arne Munch-Petersen
Først publiceret 15-02-2017
05 1942 Mindeord for K. F. W. Askøe, død 7. februar
Først publiceret 09-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
06 1942 Gift med Vera
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
07 1942 Søren Jensen søger optagelse i Ingeniør-Sammenslutningen
Først publiceret 09-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
08 1944 Harry Vinskov Rasmussen søger optagelse
Først publiceret 11-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
09 1944 Misse forlovet
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
10 1945 Oscar opsiger sin stilling for at blive selvstændig
Først publiceret 29-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
11 1925 Søren Jensen på det danske fodboldlandshold
Først publiceret 21-12-2015
12 1946 Silkeborg lokaltelefonbog
Først publiceret 08-01-2016
13 1946 Vinskov får arbejde i Viby
Først publiceret 11-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
14 1946 Første gang firmaet Askøes Eftf omtales
Først publiceret 05-02-2016
Ingeniørtidsskrifter
15 1947 Gratis Ingeniørarbejde
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
16 1947 Ny teatersal i Skanderborg
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
17 1947 Silkeborg Amtssygehus
Først publiceret 25-10-2016
Silkeborg Avis
18 1948 Askøes betonregnestok markedsføres
Først publiceret 15-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
19 1948 Omtale af regnestokken
Først publiceret 15-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
20 1948 Frihedsfondens Kollegium
Først publiceret 25-10-2016
Jyllands Posten
21 1949 Annonce nytårsdag
Først publiceret 09-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
22 1949 Månedlig annoncering næste tre år i Klostergade
Først publiceret 10-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
23 1949 Formiddagspige søges
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
24 1949 Tab på Skanderborg Amts Plejehjem
Først publiceret 25-10-2016
Horsens Folkeblad
25 1949 Nye kontorlokaler søges, med lejlighed
Først publiceret 25-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
26 1949 Konduktør søges
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
27 1949 Hundevandt
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
28 1950 GASA
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
29 1950 Centralsygehuset Silkeborg
Først publiceret 25-10-2016
Jyllands Posten
30 1950 Skellerup Skole
Først publiceret 25-10-2016
Silkeborg Avis
31 1950 Resenbro Skole
Først publiceret 25-10-2016
Silkeborg Avis
32 1951 Ingeniør søges
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
33 1951 Herning kommer med
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
34 1951 Jobannoncen
Først publiceret 06-10-2016
Aarhus Stiftstidende
35 1951 Jobannoncen igen
Først publiceret 06-10-2016
Aarhus Stiftstidende
36 1952 Allerførste annonce i Fiskergade
Først publiceret 17-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
37 1952 Jobannoncen tredje gang
Først publiceret 06-10-2016
Aarhus Stiftstidende
38 1952 GASA
Først publiceret 06-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
39 1952 Kontordame søges i Herning
Først publiceret 06-10-2016
Herning Avis
40 1952 Synsmand
Først publiceret 25-10-2016
41 1953 Willie Junge ansættes
Først publiceret 19-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
42 1954 Oscar og Harry
Først publiceret 04-02-2017
Aarhus Stiftstidende
43 1955 Aage Liep
Først publiceret 13-02-2017
44 1955 Magasin du Nord
Først publiceret 12-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
45 1955 Askøe spøger 13 år efter sin død
Først publiceret 05-02-2016
Ingeniørtidsskrifter
46 1955 Magasin
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
47 1955 GASA
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
48 1956 Magasin du Nord
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
49 1956 Statsbiblioteket
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
50 1958 Herning
Først publiceret 16-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Oscars bedrifter
Afsnit 51

Torsdag 1-1-1959

BP-huset

Dette afsnit er kun medtaget her fordi Storm-Mortensen spillede en væsentlig rolle, som i sidste ende førte til, at Hugo Schmidt blev administrator for huset.

Kilde: aarhus.dk
Historien om BP-huset og Europaplads hænger uløseligt sammen. Den tog sin begyndelse i 1956 under et møde mellem ledelsen for det internationale BP Olie Kompagni og den aarhusianske højesteretssagfører S. Storm Mortensen. Her faldt snakket på, at BP var på udkig efter en ny domicilbygning. Havnen, jernbanen, uddannelsesinstitutioner og byens centrale beliggenhed gjorde en placering i Aarhus interessant. Alle detaljer fra mødet, har Storm Mortensen sidenhen fortalt, blev griflet ned på en krøllet serviet.

Nu skulle der jagtes en egnet byggegrund, og det var sværere end som så. Mod slutningen af 1950erne var den gamle købstadskommune i krise. Der var ingen arealer at udstykke, og midtbyens boligmasse var nedslidt og utidssvarende. Her lå beboelsesejendomme dør om dør med støjende virksomheder.

Mange flyttede i disse år ud i forstadskommunerne. Uden for Ringgaden var der grønne marker og god plads. Byggetrangen var stor, og befolkningstallet i forstadskommunerne steg fra 1954 til 1959 med hele 10.000 indbyggere.

Brændevinsøen stod for fald

Aarhus Kommune var presset til at arbejde for at skabe rum til nybygninger. En mulighed viste sig for Storm Mortensens projekt. Aarhus havns nordre administrationsbygning havde siden 1898 haft til huse i det gamle toldkammer, som lå ved brinken af den oprindelige å-havn. Bygningen var i elendig forfatning, og flere uheldige om- og tilbygninger gjorde den ikke lige frem til nogen skønhedsåbenbaring. Brændevinsøen blev området omkring det gamle toldkammer døbt i folkemunde efter de mange knejper og bodegaer. Disse og flere beboelsesejendomme i området var nedrivningsmodne.

Købstadskommunen gik så i gang med at nedrive ejendomme i Dynkarken, Toldbodgade og Mindet. Den sidste del af åen blev desuden overdækket, så Åboulevarden kunne forlænges helt ned til havnen. Ligesom med saneringen i Nørreport få år forinden var formålet at skabe bedre trafikale forhold i bykernen, der med de smalle gader var særdeles uegnet til den hastigt stigende trafikmængde. Med et slag ønskede man at fjerne de store trafikale flaskehalse for færdslen mellem havnen, centrum og udfaldsvejene Havnegade, Åboulevarden og Dynkarken/Spanien.

Omstridt arkitekt

Storm Mortensen fandt servietten frem igen, og med opbakning fra Aarhus Havn, som også havde ønsker om at blive lejer i den kommende bygning, satte man gang i planerne.

Et byggekonsortium blev dannet, og man købte havnens administrationsbygning med nedrivning for øje. Arkitekterne Knud Blach Petersen og Herbert Jensen blev valgt til at tegne den nye kontorbygning.

I skærende kontrast til fortidens værtshusmiljø skabte de et hypermoderne og stilrent højhus i 12-etager, hvilket dengang var byens højeste etageejendom. Huset blev døbt BP-huset. Byggemetoden var banebrydende. Man anvendte som nogle af de første præfabrikerede betonelementer – en hurtig og billig metode. Facaden fik en fornem farvelagt mosaikbelægning, som var den eneste af sin art i Europa.

Byggeriet blev påbegyndt i 1957. Med en placering på åbrinken var en af de største udfordringer at få huset ordentligt funderet. Allerede i 1959 kunne borgmester Bernhardt Jensen indvie den 42 meter høje bygning med omkring 700 arbejdspladser.

Knud Blach Petersen har sammen med kompagnonerne, arkitekterne Herbert Jensen og Mogens Harbo, sat sig markante spor i Aarhus. Mest kendt er Gellerupparken. I eftertiden er de blevet udskældt for deres kedelige, grå og kolde stil, men inden for de senere år har visse arkitekter taget denne opfattelse op til revision. For dem er de tre arkitekters byggerier udtryk for smukke tanker om lighed og socialt engagement med afsæt i visionen om lys, luft og sundhed for folket.

Hæder og Europaplads

Nomineringen som kulturhovedstad i 2017 er ikke den første europæiske hæder, som er tilfaldet Aarhus. I rådhushallen står en montre med et efterhånden falmet bevis for, at Aarhus i 1960 modtog en fornem Europapris. Prisen blev givet til Aarhus af Europarådet som tak for byens store virke for europæisk og mellemfolkeligt samarbejde. Ved overrækkelse af prisen, som skete ved en officiel ceremoni i juni 1961, navngav borgmester Bernhardt Jensen på byrådets vegne pladsen ved BP-huset, Europaplads.

Storm-Mortensen boede 10 år tidligere i 1949 ifølge lokaltelefonbogen i Risskov på Sandagervej 25. I 1960 var han flyttet derfra.


Forrige Næste
52 1959 Tidlig annoncering af Langenæshus
Først publiceret 05-03-2016
Ingeniørtidsskrifter
53 1960 Fiskergade 1, stuen
Først publiceret 05-03-2016
54 1960 Hestehavevej 2B eksisterede ikke endnu
Først publiceret 03-01-2016
55 1960 Vera Lock Hansen
Først publiceret 05-03-2016
56 1960 Hugo Schmidt sagf.fuldm.
Først publiceret 06-03-2016
57 1960 Langenæshus
Først publiceret 05-03-2016
Ingeniørtidsskrifter
58 1960 Statsbiblioteket
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
59 1960 Jysk Papir-Værk
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
60 1960 Oscar søger optagelse i Ingeniør-Sammenslutningen
Først publiceret 10-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
61 1960 Søren Jensen ansætter sin søn
Først publiceret 05-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
62 1961 Søren bliver 60 år
Først publiceret 03-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
63 1962 Dimissionsfest, Peer, Oscar og Peter Worm
Først publiceret 19-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
64 1962 Peer Neergaard færdiguddannet på Århus Teknikum.
Først publiceret 20-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
65 1962 Peer Neergaard ansættes
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
66 1964 Oscar 50 år
Først publiceret 21-12-2015
Ingeniørtidsskrifter
67 1965 Oscar bliver lektor
Først publiceret 12-02-2016
Ingeniørtidsskrifter
68 1965 Det gik udmærket i 1965
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
69 1966 Spændbeton
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
70 1966 Århus Betonfabrik
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
71 1967 Esso-huset
Først publiceret 15-11-2016
Ingeniørtidsskrifter
72 1967 Beskikkelse som advokat.
Først publiceret 04-02-2017
Jyllands Posten
73 1967 Hugo i Politiken
Først publiceret 18-03-2016
Politiken
74 1968 Lucern på vej til Rom 1968
Først publiceret 19-01-2017
75 1968 Schou Epa Horsens
Først publiceret 04-01-2016
Ingeniørtidsskrifter
76 1972 Peer Neergaard
Først publiceret 18-04-2016
77 Bogen Juridisk stat 1965
Først publiceret 06-06-2016
78 Oscar var bartender som pensionist
Først publiceret 17-01-2017
79 1981 Dødsfald
Først publiceret 26-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
80 1981 Mindeord
Først publiceret 11-01-2017
Jyllands Posten
81 1953 De oprindelige medarbejdere, omkring 1953
Først publiceret 16-11-2017
Foto: TV2 Østjylland