01 Foto af Jørgen Andersen fra 1960'erne
Først publiceret 28-06-2016
02 Rigsarkivet
Først publiceret 15-11-2016
03 1934 Trafikulykke
Først publiceret 25-10-2016
Frederiksborg Amts Avis
04 1939 Blev trekanten formet i Horsens?
Først publiceret 29-06-2016
05 1939 Vera og Oscar forlovede
Først publiceret 11-10-2016
Aarhuus Stiftstidende
06 1942 Vera ved sit bryllup med Oscar som brudgom
Først publiceret 11-10-2016
07 1942 Parret
Først publiceret 11-10-2016
08 1944 Marie her kaldt "Misse" bliver forlovet
Først publiceret 11-10-2016
Aarhus Stiftstidende
09 1946 Jørgen Andersen indtrådte i bestyrelsen for De Radikale
Først publiceret 28-06-2016
10 1946 Jørgen Andersen købte grunden i 1946
Først publiceret 26-03-2017
11 1948 Stålmøbler
Først publiceret 26-03-2017
12 1948 To stk Repræsentant J. Andersen
Først publiceret 29-06-2016
13 1949 Pige søges
Først publiceret 11-10-2016
14 1950 Jørgen ved Folketingsvalg
Først publiceret 10-09-2016
15 1950 Oscar, Jørgen samt Grethe ved Kommunevalg
Først publiceret 10-09-2016
16 1950 Verdens mærkeligste klausul
Først publiceret 14-11-2016
17 2016 Beskæftigelses ministeriet anno 2016
Først publiceret 27-03-2017
18 1950 Lå der noget gravet ned på det sted
Først publiceret 24-01-2017
19 1950 Hvorfor var det så vigtigt at bygge tre meter tættere på vejen end tilladt?
Først publiceret 08-02-2017
20 1951 Grundplan af sommerhuset
Først publiceret 28-06-2016
21 1951 På det møde blev Oscar valgt
Først publiceret 05-02-2017
22 1951 Oscar bliver næstformand for Aarhus-foreningen
Først publiceret 10-09-2016
23 1951 Oscars ilddåb som næstformand
Først publiceret 10-09-2016
24 1951 Bygningsattest
Først publiceret 28-06-2016
25 1952 Oscar forlader sin næstformandspost i utide
Først publiceret 28-06-2016
26 1952 Jørgen 1952
Først publiceret 06-10-2016
27 1953 Skilsmissen
Først publiceret 28-06-2016
28 1953 Rovdyret Jørgen
Først publiceret 06-10-2016
29 1953 Lurifaksen Jørgen
Først publiceret 06-10-2016
30 1953 Oscar gift med Marie
Først publiceret 11-10-2016
31 1954 De tunge støvlers tramp
Først publiceret 04-02-2017
Herning Avis
32 1958 Opstillet til Århus Byråd
Først publiceret 28-06-2016
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Folketinget
Afsnit 33

Thisted Amts Avis

Torsdag 17-7-1958

Manden vi skylder meget

Det var den Konservative Justitsminister, Knud Thestrup, som fra Folketingets talerstol den 19. november 1969 afviste at der skulle være nogen forbindelse mellem Højbjergmordet og den østtyske spion Holm Haase.
I et foreløbig forgæves forsøg på at finde omtalen i aviserne, opdagede jeg at han havde været glorværdig frihedskæmper under krigen. Det anede jeg ikke, og de, som tjente deres land med livet som indsats har fået for lidt opmærksomhed.

Knud Thestrup var en dansk dommer, modstandsmand, politiker (Konservative Folkeparti) og justitsminister. Cand.jur. i 1924.

Måske interessant i sammenhæng med Højbjergmordet, så havde Knud Thestrup, omend ganske lidt, tilknytning til Aarhus. Han sad i Gestapofængslet i Aarhus i seks uger.

I 1969 frigav Danmark som det først land i verden billedpornografien, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at man to år tidligere i 1967 havde frigivet den pornografiske litteratur. Pornoens frigivelse gjorde Danmark internationalt kendt for sit frisind.
Det var lidt bemærkelsesværdigt en konservativ justitsminister, der kom med lovforslaget, da de konservative traditionelt var forkæmpere for de borgerlige dyder og tilhørte modstanderne af frigivelsen af den pornografiske litteratur, omvendt så Thestrup det ikke som statens rolle at blande sig i borgernes privatliv.

Vi skylder Knud meget.


Forrige Næste
34 1960 En måned før Folketingsvalg 18-11-1960
Først publiceret 05-02-2017
35 1968 Radikales kanonvalg januar 1968
Først publiceret 28-06-2016
36 1968 Tre modstandsfolk ministre
Først publiceret 05-02-2017
Randers Amts Avis
37 1968 Ping pong med Justitsministeren
Først publiceret 28-06-2016
38 1968 Sikkerhedshensyn
Først publiceret 08-02-2017
Randers Amts Avis
39 1969 Jørgen: Ophævelse af børnecensur
Først publiceret 26-03-2017
40 1969 Jørgen: Udlændinges ret i Danmark
Først publiceret 26-03-2017
41 1970 Jørgen: De multinationale, der ikke betaler skat
Først publiceret 26-03-2017
42 1970 Jørgen: Lukkeloven
Først publiceret 26-03-2017
43 1970 Jørgen: Offentlighed i forvaltningen
Først publiceret 26-03-2017
44 1976 Jørgen Andersen død
Først publiceret 06-10-2016
45 2006 Vera død
Først publiceret 11-10-2016
46 2006 Veras gravsted
Først publiceret 13-12-2016
47 2008 Det usandsynlige motiv - en teori
Først publiceret 29-01-2017
48 2017 Hvorfor holdt Oscar hånden over JPA
Først publiceret 03-04-2017
49 2017 Anker Jens Aggebo
Først publiceret 04-04-2017
50 2017 Esther Aggebo konservativ i Byrådet
Først publiceret 04-04-2017