01 1900 Fødsel og ungdom kort
Først publiceret 03-08-2017
02 1952 ...korte nyheder
Først publiceret 03-08-2017
Skive Folkeblad
03 1956 Fængslet efter nyt overfald
Først publiceret 03-08-2017
Vestkysten
04 Bølle i fængsel
Først publiceret 03-08-2017
05 1956 Voldsmand idømt et års fængsel
Først publiceret 03-08-2017
Jyllands-Posten
06 1967 40.800 stjålet med falske nøgler
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
07 1967 Solgte pistol til mand få dage før bankrøveri
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
08 1967 Politiet fik næse
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
09 1967 Mystik om penge fra Skjern i en københavnsk tyverisag
Først publiceret 03-08-2017
Vestkysten Esbjerg
10 1967 Fængslende historie i Domsmandsretten
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
11 1967 Fik større sum penge af forsvundne mænd
Først publiceret 03-08-2017
Vejle Amts Folkeblad
12 1967 Tre år i fængsel for tyveri af 40.000 kroner
Først publiceret 03-08-2017
Vestkysten Esbjerg
13 1967 "Aldeles usandsynligt"
Først publiceret 03-08-2017
Randers Amts Avis
14 1967 Drabsafdelingen træder i aktion - To forsvundne mænd undersøges
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
15 1967 Fire dage efter drabet på Marie
Først publiceret 03-08-2017
Berlingske Tidende
16 1968 Mysterium om to uopklaret
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
17 1968 Jens Oluf: Min bror blev myrdet
Først publiceret 03-08-2017
Politiken
18 1973 Svend: Min bror blev myrdet
Først publiceret 03-08-2017
Ekstra Bladet
19 1983 Bisnapgård DUI Efterskole
Først publiceret 30-08-2017
Forrige Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Erik Gahner Hansen
Afsnit 20

Tirsdag 25-10-2016

Rigsarkivet

Til Rigsarkivet

Jeg ønsker at identificere og derefter søge om adgang til to politirapporter omhandlende Erik Gahner Hansen, som forsvandt sporløst den 7. marts 1960.

Erik Gahner (født Ganer) Hansen er omfattende efterforsket af politiet i 1968 og 1971. Gahner er ifølge pensioneret ledende efterforsker i Politiet aldrig efterforsket i forbindelse med Højbjergmordet.

- 1967-1968. To opdagere fra drabsafdelingen i København og Flyverne har i ti måneder arbejdet på at opklare gåden om hans forsvinden. Kilde: Mange aviser.
"Politiken Onsdag 18-10-1967
Mystikken omkring to mænds pludselige forsvinden i 1959 og 1960 skal nu søges hævet. Drabsafdelingen på Københavns Politigård er gået i gang med at indsamle materiale, bl.a. retsbogsudskrifter og dagbladsartikler. Først derefter afgør man om drabs- eller tyveriafdelingen på Politigården skal overtage den videre efterforskning.
Beslutningen om en tilbundsgående undersøgelse er truffet efter en domsmandsret i København. Den 29 årige chauffør Svend Åge Anton Sørensen nægtede sig skyldig i tyveri af ca. 40.000 kr. og oplyste om sit store pengeforbrug, at det var penge, han havde fået af to mænd, som ikke er set siden 1959 og 1960."

- 1971. En politirapport dateret 28. december 1971 udarbejdet af bagmandspolitiet beviser omfattende efterforskning igen. Kilde: Ekstra Bladet.
"Ekstra Bladet 2. maj 1973
Flere mord i den store bagmandssag?
Nu er bagmandssagen blodig alvor. Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at politiet ligger inde med oplysninger om flere mord i bagmandssagen. To eller tre mænd er blevet likvideret af underverdenens folk, fordi de vidste for meget, hedder det i en professionel meddelers oplysninger til politiet."

Politiet ville ikke have haft den mindste chance for at løse gåden om Højbjergmordet, hvis Gahner havde begået udåden, eftersom han var forsvundet. Måske levede han i Østtyskland.

Jeg søger gennem politirapporterne at få yderligere oplysninger om hvad man ved om Gahner. Jeg har haft kontakt med pensioneret ledende efterforsker Preben Nibe, og Gahner har ikke været efterforsket i forbindelse med Højbjergmordet.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Yderligere motivering

Højbjergmordet
En mand går ind i et hus midt på dagen og er villig til at skyde. Han er ligeglad med hvor mange mennesker, der befinder sig i huset. Han skyder sig bare fri. Og så er han dansker.
Den kynisme, som er nødvendig for at gøre dette, den har Erik Gahner Hansen.
Gahners sammenhæng med Højbjergmordet har i flere år været antaget af undertegnede, især p.g.a. Gahners ekstreme kynisme, og også p.g.a. udseende og alder, mandens usynlighed og hans sandsynlige mangel på motiv, samt at han gik rundt med en Parabellum pistol. Det var altså ikke fjernt for ham at bruge en pistol, måske til at true med, og efter hans natur at dømme, også til at dræbe med.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Oplysninger opnået efter min annoncering i Skjern Lokalavis

Erik Gahner Hansen (født Ganer Hansen efter et geografisk sted ved byen Skjern).
Født den 13. december 1924
Fødested Assens
Boende i 1960 ved sin forsvinden på Holger Danskes Vej 90 1. th. Frederiksberg
Mens han boede på Frederiksberg arbejdede han forskellige steder, bl.a. på De forenede Papirfabrikkers afdeling på Nørrebro og han var ansat som arbejdsmand i et bogtrykkeri frem til den dag, den 7. marts 1960, hvor han forsvandt.

I 1948, efter 29 år, brød hele familien op. De flytter fra Assens til Skjern, hvorfra moderen stammer. De flytter ind i mormorens hus i Vestergade.
Erik arbejdede i Skjern hos VVS grossisten Hugo Holmstoel, og på slagteriet.

I 1956 måtte Erik, 33 år gammel, en tur i Nyborg Statsfængsel for nedenfor nævnte vold.

I et forsøg på at optrævle Eriks liv, har Rigsarkivarens liste over tysklandsarbejedere været konsulteret, men med negativt resultat.
Ligeledes har forespørgsel angående Erik været sendt til STASI arkiverne i Berlin, men med samme skuffende resultat.
Jeg har søgt Statens Arkiver om adgang til dokumenter fra Nyborg Statsfængsel, men fik desværre afslag. Carsten E. Thiede, hvad er dit syn på det?

------------------------------------------------------------------------------------------------
Kynisk voldsmand
28. august 1952 ...korte nyheder
Skive Folkeblad
Lagerist Erik Gahner Hansen, Skjern, overfaldt 11. juni lærer H.J.Christensen. For en domsmandsret i Skjern erkendte H. tiltalen, men erklærede at have taget fejl af lærer C. og en person han havde et mellemværende med. I februar 1951 idømtes tiltalte 30 dages betinget fængsel for overfald, så dommen lød på en ubetinget fængselsstraf på 60 dages fængsel og afholdspålæg i 3 år fra løsladelsen.

16. april 1956 Fængslet efter nyt overfald
Vestkysten
Forvalter Erik Gahner Hansen, Skjern, er ved retten i Skjern blevet fængslet til den 8. juni. Han er herefter indlagt på hospital for at blive underkastet en indgående mentalobservation.
Som det vil huskes forøvede Gahner Hansen et brutalt overfald på sagesløs person, kontrolassistent Hans J. Møller, Bølling, den 17. marts, men allerede dagen efter blev han løsladt.
Det viser sig senere, at Gahner Hansen få timer efter sin løsladelse overfaldt en mand fra Skjern, Ejgil Vestergaard Andersen, Vestergade Skjern, hos hvem han var gæst, og han blev så ilde tildredt, at han har måttet indlægges på Rigshospitalet. Dette overfald kom først til politiets kendskab den 28. marts.

6. september 1956 Voldsmand idømt et års fængsel
Jyllands-Posten
Retten i Skjern har i dag idømt tidligere slagteriarbejder Erik Gahner Hansen, Skjern, fængsel i et år for overfald på sagesløse personer ved flere lejligheder. Han overfaldt en aften på Skjern rutebilstation en ung mand, som han aldrig før havde set, og som heller ikke havde fornærmet ham. Den unge mand pådrog sig hjernerystelse og kæbebensbrud og har endnu mén af overfaldet. Efter at have tilstået dette overfald blev Erik Gahner Hansen løsladt, men få timer senere kom han i slagsmål ved en festlighed, og her tilføjede han en af sine venner et dobbeltsidigt kæbebensbrud, hvorefter han atter blev anholdt.
Familien Hansen fra Assens
Arbejdsmand Kristian Herman Hansen (1895-1957) og tre år ældre Ane Marie Petrine Ganer blev viet i Gjelsted (nu Gelsted) mellem Odense og Middelfart den 28. juni 1914. I 1919 slog de sig ned i Assens, nærmere betegnet på adressen Ved Stranden 20a.
Året efter havde de været gift i seks år og da fik de sig den første søn, Oluf (1920-2009). Da Oluf var tre år, så kom dreng nummer to, den 19. april 1923. Drengen skulle hedde Erik Ganer Hansen. Ane var 31 år. Men alt er ikke som det skal være. Drengen bliver hjemmedøbt dagen efter. Drengens helbred forbedres en smule og han fremstilles i kirken seks uger efter.
Men ak. Sorgen er stor. Erik dør 10 måneder gammel den 7. februar 1924.
Stakkels Kristian og Ane. Men de giver ikke op. De får en dreng mere den 13. december 1924, 10 måneder efter deres livs sorg. Hvad skal barnet hedde. Drengen kommer til at hedde Erik Ganer Hansen (1924-?), ligesom sin afdøde bror.
Da Erik er godt et par år får de sønnen Svend (1927-2000), stadig bosiddende samme sted.
I 1944, 20 år gammel, er Erik på et rekreationsophold. Her træffer Erik en mand, som senere skulle komme til at spille en betydelig rolle i hans liv.
Den 5. juni 1944 melder Erik sig ifølge kirkebogen ud af Folkekirken.
Erik har på et tidspunkt sat et h ind i sit mellemnavn. Der var jo ikke EDB dengang. Kirkebogen i Assens har ikke anført ændringen.

I 1948, efter 29 år, bryder familien op. De flytter fra Assens til Skjern, hvorfra moderen stammer. De flytter ind i mormorens hus i Vestergade.
Det meget paradoksale er, at alle tre sønner flytter med fra Assens til Skjern. trods det at de efterhånden er voksne, henholdsvis 28, 24, og 21 år.

Oluf var kedelpasser.
Erik arbejdede i Skjern hos VVS grossisten Hugo Holmstoel, og på slagteriet. Erik havde ord for at være en dygtig og begavet fyr, men også for at være en slagsbror, der aldrig lod en chance for en god nævekamp gå fra sig.
Den lokale bokseklub overtalte ham til en boksekamp mod en rutineret bokser. Erik tabte kampen ganske overbevisende, men efter sigende var hans kommentar bagefter, at de kunne tage en omgang mere ude på parkeringspladsen, så skulle de nok få et andet resultat.
Svend arbejdede på slagteriet i mange år og var opråber ved et utal af bankospil.

I 1955 flyttede Erik til Frederiksberg hos en familie. Familiefaderen var manden fra rekreationsopholdet 10 år tidligere.

I 1956 måtte Erik, 33 år gammel, en tur i Nyborg Statsfængsel for ovenfor nævnte vold. Erik bildte sin værtsfamilie ind, at han skulle til Skjern og giftes.
Efter fængselsopholdet tog Gahner Hansen hjem til Skjern, hvor han boede i nogle måneder. Han havde arbejde, en periode bl.a. som medhjælper hos en rørlægger. Beskæftigelsessituationen var imidlertid så usikker, at han i maj 1957 valgte at rejse til København endnu en gang.
Skattebog 7 for Frederiksberg for årene 1958-1959, viser Erik Gahner Hansen, en ekspedient, ugift, født den 13. december 1924, boende på Holger Danskes Vej 90 1. th.
Mens han boede på Frederiksberg arbejdede han forskellige steder, bl.a. på De forenede Papirfabrikkers afdeling på Nørrebro og han var ansat som arbejdsmand i et bogtrykkeri frem til den dag, den 7. marts 1960, hvorefter ingen har set ham siden.
Hvis man konsulterer lokalavisen fra Skjern, så skulle Erik i 1967 have fortalt til et vidne, i øvrigt en pengeskabstyv som han traf i Nyborg Statsfængsel, at han arbejdede i Tyskland.

Politirapport 1971
Ekstra Bladet 2. maj 1973
Flere mord i den store bagmandssag?
Nu er bagmandssagen blodig alvor. Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at politiet ligger inde med oplysninger om flere mord i bagmandssagen. To eller tre mænd er blevet likvideret af underverdenens folk, fordi de vidste for meget, hedder det i en professionel meddelers oplysninger til politiet.
Dette fremgår af en dateret politirapport. En af de likviderede skal være den siden 1960 forsvundne Erik Gahner Hansen fra Skjern i Vestjylland.
Fra 1971
I den pågældende politirapport, der er dateret den 28. december 1971 hedder det bl.a. "Meddeleren mener sig endvidere sikker på, at (navnet på en af de store bagmænd i København red.) står bag tre eller fire likvideringer af folk, der ved for meget. Han nævner, at der først i tresserne blev likvideret to mænd, der på det tidspunkt var med ved indsmugling af cigaretter fra Østtyskland. Den ene skal være likvideret af østtyskerne, mens den anden forsvandt på Øresund.
- Der er for mig ingen tvivl om, at det er min bror, der omtales i den pågældende politirapport, siger slagteriarbejder Svend Gahner fra Skjern til Ekstra Bladet.
I fængsel.
- Det er og har hele tiden været mit indtryk, at min bror Erik i København var kommet med i noget, som han ikke magtede, men som han heller ikke ønskede at fortælle os om. Han sad på et tidspunkt i Nyborg Statsfængsel for en helt almindelig voldssag i forbindelse med spiritus. Her kom han i dårligt selskab, og det er specielt dette fængselsophold politiet har efterforsket i. Således er jeg og min familie blevet afhørt om vi kendte noget til en forbindelse mellem Erik og en meget kendt dansk storsmugler. Da han var kommet ud men havde bosat sig i København kom der et meget mystisk brev til ham på adressen her i Skjern fra en af hans tidligere medfanger, der frejdigt skrev om han stadig var interesseret i den fidus, som de havde snakket om i Nyborg. Min bror fik aldrig dette brev, fordi jeg simpelthen smed det væk for ikke at han igen skulle komme i vanskeligheder.
Desværre gik der ikke lang tid før vi opdagede, at de omtalte mennesker allerede selv havde fundet frem til ham i København. Et par måneder før han den 7. marts 1960 forsvandt sporløst, var han på besøg hjemme hos min nu afdøde mor i Skjern. Ved den lejlighed havde han ustyrlig mange penge med sig, og han gav os det indtryk, at det gik ham ualmindelig godt i København. Rolige var vi imidlertid ikke, da vi ved samme lejlighed opdagede, at Erik var i besiddelse af en pistol. det er jo trods alt ikke noget vi er vant til her i Skjern, fortæller Svend Gahner Hansen.
Måtte opgive
Det opsigtsvækkende ved den omtalte politirapport er, bortset fra talen om likvideringer, rapportens dato. I 1967-68 arbejdede krimminalpolitiet seriøst med formodningen om at Erik Gahner og en anden skulle være blevet myrdet - sandsynligvis af en og samme mand. Men til sidst måtte man opgive til trods for, at et par folk havde fået det meste af et år til at arbejde med denne uhyggelige sag. Den blev henlagt. Men så i 1971 fremkommer de nye i politirapporten refererede oplysninger, der sætter likvideringen af de to mænd direkte i forbindelse med en af underverdenens store kanoner. Spørgsmålet er så hvor effektivt disse oplysninger er blevet kulegravet?

Mvh Flemming Bøgelund


Forrige