01 1938 Hvornår forsvandt Arne Munch-Petersen?
Først publiceret 28-08-2017
Ringsted Folketidende
02 Oscar var studerende hos professor Jon Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017
03 Civilingeniør Jon Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017
04 Søn Gustaf Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017
05 Juraprofessor Hans Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017
06 Søn Arne Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Arne Munch-Petersen
Afsnit 07

1955

Aage Liep søger stilling efter Jon Munch-Petersen

Oscar var uddannet Bygningsingeniør, først fra Horsens Teknikum i 1936. Han læste derefter til Civilingeniør på Danmarks Tekniske Højskole, også kaldet Polyteknisk Læreanstalt, som uddannede Civilingeniører.
Her skulle skæbnen bringe ham sammen med Professor Jon Munch-Petersen. Dette er i virkeligeheden et nyt spor i sagen om mordet på Marie Lock-Hansen.
Professor Jon Munch-Petersen underviste alle bygningsingeniørstuderende, herunder Oscar, i Praktisk Hydrodynamik, Indre Vandveje samt Vanding og Afvanding. Jon Munch-Petersen døde 66 år gammel i februar 1939, tre år efter at Oscar startede på DTH.
Oscar blev færdig som Civilingeniør i 1941.

I 1944 blev Århus Teknikum udvidet med et Bygningsteknikum. Oscar har øjensynligt været med fra første færd til at oprette uddannelsen. Ved Nytår 1945 blev Oscar selvstændig. Han havde da samtidig Teknikum på deltid som en platform økonomisk, mens han afprøvede at være selvstændig.
Den første af Lock-Hansens bøger, som jeg har kunnet opspore, er "Statisk ubestemte konstruktioner" fra 1956. Marie blev ansat i firmaet ved Nytår 1952, så hun har efter alt at dømme allerede dengang hjulpet ham med skrivning og mangfoldiggørelse. Oscar udgav hele perioden frem til 1967 bøger på primitive A4-sider som var duplikeret.

I Horsens var man bedre stillet. Her kunne en lærer A. Liep, ansat i 1938, allerede i 1955 udgive en fornem bog udført med bogtryk, som vist på billedet.
Jeg er selv Civilingeniør i al ydmyghed, og efter gennemsyn af bogen, synes jeg at dens indhold minder mest om noget grundstof, ligesom gymnasielærdom. Det vil sige en viden som var tilpas generisk og tidløs, så bogtryk kunne komme på tale. Bogen som vist er 4. udgave. Oscar har højst sandsynligt selv brugt den til at undervise efter.
A. Liep, eller i virkeligheden, Aage Liep var i øvrigt morfar til tidligere minister Ole Sohn. Og nu får navnet Munch-Petersen endnu en association. Ole Sohn stammer fra Horsens, nærmere betegnet Egebjerg fem kilometer nord for Horsens.
Aage Liep søgte professoratet på DTH efter Jon Munch-Petersen, men han fik ikke stillingen. En anden ansøger var Amtsvandinspektør Tylvad.

I øvrigt havde Oscar en faglig pendant på Danmarks Tekniske Højskole (1963-1987), det nuværende DTU.
Det var den tre år yngre professor dr.techn. Troels Brøndum-Nielsen. Han tog doktorgrad i 1962 og han var formand for Dansk Selskab for Bygningsstatik (1964-1968).
Troels Brøndum-Nielsen skrev også bøger, endda også en bog der hed Spændbeton. Indenfor faglige akademiske kredse kan der godt herske en meget voldsom, indædt og meget hadefuld personkamp.
Undertegnede har dog ikke belæg for at det skulle være tilfældet.

Oscars bog Spændbeton var den tykkeste af Oscars bøger. Det var den bog Marie havde så "travlt" med, da en mand ringede på hendes dør den skæbnesvangre dag i 1967. Bogen var ved at udkomme i en ny udgave.


Forrige Næste
08 Civilingeniør Kristian Tylvad søger stilling efter Jon Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017
09 Søn Niels Tylvad
Først publiceret 03-08-2017
10 Slægten Spangsberg er paraplyslægt for Munch-Petersen og Tylvad
Først publiceret 03-08-2017
11 Arne Munch-Petersen
Først publiceret 03-08-2017