01 Det fordømte forår
Først publiceret 23-01-2021
02 1968 Toget i natten, Påskeferie
Først publiceret 04-02-2015
03 1967 Nissen på besøg,....igen
Først publiceret 11-03-2015
04 1967 Til Politidirektøren og samtlige Politimestre
Først publiceret 11-03-2015
05 1968 Fantomtegning og lys motorvogn
Først publiceret 11-03-2015
06 Bilagene 20 - 84 og 500
Først publiceret 10-02-2015
07 1967 Drabet sekund for sekund
Først publiceret 04-02-2015
08 1967 Post dagen efter
Først publiceret 04-02-2015
09 1967 Århus Politigård 2 dage efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
10 1967 Villa Zenta en uge efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
11 1967 Gys og rædsel
Først publiceret 04-02-2015
12 1968 Bilag 02-167
Først publiceret 04-02-2015
13 1968 Marinestationen
Først publiceret 04-02-2015
14 1936 Kvinden i kvindens krop, 5. klasse skoleudflugt til Himmelbjerget
Først publiceret 04-02-2015
15 1957 Nyborg Statsfængsel
Først publiceret 12-02-2015
16 1957 Livet i Nyborg
Først publiceret 12-02-2015
17 1959 Viborg
Først publiceret 04-02-2015
18 1959 Underskriften
Først publiceret 04-02-2015
19 1957 Igor
Først publiceret 04-02-2015
20 1957 Igor vågner
Først publiceret 04-02-2015
21 1957 Igor rekrutteres
Først publiceret 04-02-2015
22 1957 Igor udsendes
Først publiceret 04-02-2015
23 1958 M alias Igor uddannes
Først publiceret 04-02-2015
24 1958 Afhoppere
Først publiceret 04-02-2015
25 1958 Kryptering
Først publiceret 04-02-2015
26 1959 Køln
Først publiceret 04-02-2015
27 1959 InstantBar, Køln
Først publiceret 04-02-2015
28 1959 Tømmermænd, Køln
Først publiceret 04-02-2015
29 1959 Igor fulgte efter
Først publiceret 04-02-2015
30 1959 Marienthal
Først publiceret 04-02-2015
31 1959 Forhør
Først publiceret 04-02-2015
32 1959 Rundvisning
Først publiceret 04-02-2015
33 1959 Rundvisning overstået
Først publiceret 04-02-2015
34 1950 Ansættelsen
Først publiceret 04-02-2015
35 1959 Hjem til Århus
Først publiceret 04-02-2015
36 1959 Imens
Først publiceret 04-02-2015
37 1960 Skibe i havnen
Først publiceret 05-03-2015
38 1960 Farvel Danmark
Først publiceret 12-03-2015
39 1960 Konge med et slag
Først publiceret 23-04-2015
40 1963 Forsvarets Efterretningstjeneste
Først publiceret 23-04-2015
41 1963 Walter Cronkite
Først publiceret 04-02-2015
42 1967 Den russiske ambassade, København
Først publiceret 04-02-2015
43 1967 Efterårsferie
Først publiceret 04-02-2015
44 1967 Porno
Først publiceret 04-02-2015
45 1967 Sådan fik Moskva alle Bonns hemmeligheder
Først publiceret 09-02-2015
46 1967 Forsvundet
Først publiceret 04-02-2015
47 1967 Flashback
Først publiceret 04-02-2015
48 1967 Hjem fra Esbjerg
Først publiceret 10-02-2015
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Det fordømte forår
Afsnit 49

Lørdag 21-10-1967

Selvmord

Marie havde været til en hyggelig lørdag eftermiddag med bridgeturnering på Kragelundsskolen. Hun ankom til Hestehavevej ved 18-tiden. Marie undrede sig over at Lassie-hunden Mads ikke opførte sig som normalt. Den plejede at komme stormende imod hende, men nu virkede den bare bekymret, hvis en hund ellers kan det. Den peb ynkeligt. Og mere sært var det at lyset ikke var tændt. Hun fandt Oscar på sofaen i stuen. Han viste heller ikke tegn på liv siden hun var kommet hjem.
Marie ruskede i ham. Han lugtede af whisky, og der stod en tom flaske på bordet. Han mumlede lidt. Hun hentede et glas vand i køkkenet og det lykkedes at få hældt lidt vand i ham. Oscar forsøgte at fremstamme Mmm, Mmm. Hvad skulle det betyde.

Marie fik øje på en avis der var slået op på en artikel. Hun fandt også et papir med tekst på. Papiret havde hun set før, vistnok tilbage i 1959, da Oscar skulle sikkerhedsgodkendes til sit hemmelige arbejde nordpå. Hvorfor havde han dog fundet det frem. Marie kiggede på papiret.


FORSVARSSTABEN
København, den 14/7 1952
T A V S H E D S E R K L Æ R I N G
(civile funktionærer)
Undertegnede erklærer hermed:
at være gjort bekendt med bestemmelserne i §§ 104, 107, 108, 110, 110a og 110c i borgerlig straffelov af 7. juni 1952 angående hemmeligholdelsespligten med hensyn til de i den af min arbejdsgiver undertegnede sikkerhedsdeklaration nærmere betegnede "fortrolige sager" med betydning for statens sikkerhed og den straf, som brud på denne pligt kan medføre, samt straffen for iøvrigt utilbørligt samarbejde med en besættelsesmagt, og
at være gjort bekendt med, at kopiering og afskrivning af eller omtale af sådanne "fortrolige sager" udover de i ovennævnte sikkerhedsdeklaration angivne tilfælde, er brud på hemmeligholdelsespligten, samt
at jeg under arbejdet med den i ovennævnte sikkerhedsdeklaration nævnte entreprise er underkastet den på bagsiden af denne erklæring nærmere fastsatte "supplerende bestemmelser".


Det var underskrevet af Oscar den 1/5 1959.

På næste side læste hun lidt nede:


§ 107.
Stk 1. Den, som i fremmed magts eller organisations tjeneste eller til brug for personer, der virker i sådan tjeneste, udforsker eller giver meddelelse om forhold, som af hensyn til danske stats- eller samfundsinteresser skal holdes hemmelige, straffes, hvadenten meddelelsen er rigtig eller ej, for spionage med fængsel indtil 16 år.


Så kastede hun sig over avisen, der tydeligvis lå opslået på en bestemt artikel.


Aarhus Stiftstidende 17. oktober 1967
Tyske bunkers blev afsløret
Spionringens hovedperson begik selvmord
Karlsruhe (RB)
Den sovjetiske spionring i Vesttyskland menes at have givet oplysninger om de hemmelige atomsikre bunkers, som bl.a. skulle benyttes af den vesttyske regering og centraladministrationen. Videre hævdes den sigtede fotograf Heinz Sütterlin at have arbejdet som freelance-fotograf for civilforsvaret og skal her have høstet værdifulde oplysninger.
Den vesttyske rigsadvokat Ludwig Martin oplyste i går, at spionringens medlemmer har tilføjet den vesttyske forbundsrepublik alvorlige skader. Det er ikke usandsynligt, at Udenrigsministeriets kode må laves om, understregede han.
Opklaringen af gruppens virksomhed er blevet besværliggjort, efter at den fængslede sekretær i Udenrigsministeriets personaleafdeling, Leonora Sütterlin, der var gift med Heinz Sütterlin, har begået selvmord i sin celle i kvindefængslet i Köln.
Hun bragte hemmeligstemplede dokumenter hjem til sin mand, som fotograferede dem af. Han videregav de fortrolige oplysninger til en sovjetisk kontaktmand, der efter at være afhoppet til USA afslørede spionerne.
Den sovjetiske kontaktmand menes at være identisk med Jevgenij Runge. Udenrigsministeriet i Washington satte ham imidlertid ikke direkte i forbindelse med den tyske spionring, da man gav oplysninger om hans ansøgning om asyl i USA.
Foruden ægteparret Sütterlin har det vesttyske politi anholdt Leopold Pieschel, der var funktionær i den franske Bonn-ambassade, og tjeneren Martin Marggraf.Efter en times tid kom Oscar lidt til hægterne. Han stirrede med skrækslagne øjne på hende. Så sagde han: "M vil have at du skal gøre ham en tjeneste".


Forrige Næste
50 1967 Plan midt i elendigheden
Først publiceret 04-02-2015
51 1968 Toget i natten
Først publiceret 03-03-2015
52 1968 Frede Ege
Først publiceret 19-02-2015
53 1968 Stern und Post, Amsteg, Schweiz
Først publiceret 04-05-2015
54 1968 SOK
Først publiceret 05-05-2015
55 1968 Gusten Sund
Først publiceret 11-03-2015
56 1968 Højt humør
Først publiceret 05-05-2015
57 1968 Purhus Kro
Først publiceret 05-05-2015
58 REGAN Vest
Først publiceret 03-03-2015
59 Generalmajor K.G.H. Hillingsø
Først publiceret 04-02-2015
60 Til Elisabeth og Steen
Først publiceret 04-02-2015
61 2017 50 års dagen og 40 års dagen
Først publiceret 04-02-2015
62 Detektivens checkliste
Først publiceret 04-02-2015
63 Kilder
Først publiceret 30-07-2015
64 Forfatter og opfinder Flemming Bøgelund
Først publiceret 30-07-2015
65 M-nordfra
Først publiceret 30-07-2015