01 Det fordømte forår
Først publiceret 23-01-2021
02 1968 Toget i natten, Påskeferie
Først publiceret 04-02-2015
03 1967 Nissen på besøg,....igen
Først publiceret 11-03-2015
04 1967 Til Politidirektøren og samtlige Politimestre
Først publiceret 11-03-2015
05 1968 Fantomtegning og lys motorvogn
Først publiceret 11-03-2015
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Det fordømte forår
Afsnit 06

Bilagene 20 - 84 og 500

Fra politiets opsummerende rapport.


Bilagene 20 - 84 og 500 vedrører undersøgelser i anledning af, at dræbtes mand i slutningen af august måned 1967 fremsendte anmodning om oprettelse af testamente og ægtepagt til en højesteretssagfører i Århus, der gennem flere år har været ægteparrets bekendt.
Testamentets og ægtepagtens oprettelse skyldes tilskyndelse fra ægteparrets venner gennem mange år, og oprettelsen har været på tale i længere tid.
Grunden til oprettelsen var den, at dræbtes mand ville sikre dræbte bedst muligt i tilfælde af hans død.
Efter testamentet, som forudsætter Oscar Lock-Hansens død, tillægges dræbte så stor en del af mandens efterladte formue, som det efter de til enhver tid gældende arveretslige regler er muligt at disponere over ved et testamente. Dette ville efter dagældende arveretslige regler sige, at dræbte foruden tvangsarven tillagdes halvdelen af den formue, som manden måtte efterlade sig. Arven, som således tilfaldt dræbte, skulle tilhøre hende som særeje, ligesom renter og udbytte heraf skulle være særeje.
Den øvrige del af mandens formue skulle i overensstemmelse med arvelovens bestemmelser deles ligeligt mellem adoptivdatteren Elisabeth og sønnen Steen, og arven skulle tilhøre dem som særeje.
Endvidere bestemte testamentet, at såfremt dræbte måtte blive den længstlevende og ikke efterlade sig tvangsarvinger, skulle Elisabeth være universalarving og således arve alt, som dræbte måtte efterlade sig. Dersom dræbte skulle efterlade sig tvangsarvinger, skal Elisabeth arve så meget af den efterladte formue, som dræbte efter de til enhver tid gældende arveretslige regler er berettiget til at råde over. Denne del af arven skal tilhøre Elisabeth som særeje.
Ægtepagt og testamente blev den 3/11-1967 underskrevet af ægtefællerne hos notarius publicus og herefter tilsendt Århus Stiftamt, der modtog dem drabsdagen.
Imidlertid blev hverken ægtepagt eller testamente godkendt - til dels som følge af drabet - og de blev returneret til den omtalte højesteretssagfører.
Der har været foretaget efterforskning og undersøgelser med henblik på, hvorvidt der kunne findes et økonomisk motiv til drabet i forbindelse med ægtepagten og testamentet, men der ikke fremkommet oplysninger, der kan støtte en sådan antagelse.
Testamentet forudsætter som anført, at dræbte ville være den længstlevende.


Forrige Næste
07 1967 Drabet sekund for sekund
Først publiceret 04-02-2015
08 1967 Post dagen efter
Først publiceret 04-02-2015
09 1967 Århus Politigård 2 dage efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
10 1967 Villa Zenta en uge efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
11 1967 Gys og rædsel
Først publiceret 04-02-2015
12 1968 Bilag 02-167
Først publiceret 04-02-2015
13 1968 Marinestationen
Først publiceret 04-02-2015
14 1936 Kvinden i kvindens krop, 5. klasse skoleudflugt til Himmelbjerget
Først publiceret 04-02-2015
15 1957 Nyborg Statsfængsel
Først publiceret 12-02-2015
16 1957 Livet i Nyborg
Først publiceret 12-02-2015
17 1959 Viborg
Først publiceret 04-02-2015
18 1959 Underskriften
Først publiceret 04-02-2015
19 1957 Igor
Først publiceret 04-02-2015
20 1957 Igor vågner
Først publiceret 04-02-2015
21 1957 Igor rekrutteres
Først publiceret 04-02-2015
22 1957 Igor udsendes
Først publiceret 04-02-2015
23 1958 M alias Igor uddannes
Først publiceret 04-02-2015
24 1958 Afhoppere
Først publiceret 04-02-2015
25 1958 Kryptering
Først publiceret 04-02-2015
26 1959 Køln
Først publiceret 04-02-2015
27 1959 InstantBar, Køln
Først publiceret 04-02-2015
28 1959 Tømmermænd, Køln
Først publiceret 04-02-2015
29 1959 Igor fulgte efter
Først publiceret 04-02-2015
30 1959 Marienthal
Først publiceret 04-02-2015
31 1959 Forhør
Først publiceret 04-02-2015
32 1959 Rundvisning
Først publiceret 04-02-2015
33 1959 Rundvisning overstået
Først publiceret 04-02-2015
34 1950 Ansættelsen
Først publiceret 04-02-2015
35 1959 Hjem til Århus
Først publiceret 04-02-2015
36 1959 Imens
Først publiceret 04-02-2015
37 1960 Skibe i havnen
Først publiceret 05-03-2015
38 1960 Farvel Danmark
Først publiceret 12-03-2015
39 1960 Konge med et slag
Først publiceret 23-04-2015
40 1963 Forsvarets Efterretningstjeneste
Først publiceret 23-04-2015
41 1963 Walter Cronkite
Først publiceret 04-02-2015
42 1967 Den russiske ambassade, København
Først publiceret 04-02-2015
43 1967 Efterårsferie
Først publiceret 04-02-2015
44 1967 Porno
Først publiceret 04-02-2015
45 1967 Sådan fik Moskva alle Bonns hemmeligheder
Først publiceret 09-02-2015
46 1967 Forsvundet
Først publiceret 04-02-2015
47 1967 Flashback
Først publiceret 04-02-2015
48 1967 Hjem fra Esbjerg
Først publiceret 10-02-2015
49 1967 Selvmord
Først publiceret 04-02-2015
50 1967 Plan midt i elendigheden
Først publiceret 04-02-2015
51 1968 Toget i natten
Først publiceret 03-03-2015
52 1968 Frede Ege
Først publiceret 19-02-2015
53 1968 Stern und Post, Amsteg, Schweiz
Først publiceret 04-05-2015
54 1968 SOK
Først publiceret 05-05-2015
55 1968 Gusten Sund
Først publiceret 11-03-2015
56 1968 Højt humør
Først publiceret 05-05-2015
57 1968 Purhus Kro
Først publiceret 05-05-2015
58 REGAN Vest
Først publiceret 03-03-2015
59 Generalmajor K.G.H. Hillingsø
Først publiceret 04-02-2015
60 Til Elisabeth og Steen
Først publiceret 04-02-2015
61 2017 50 års dagen og 40 års dagen
Først publiceret 04-02-2015
62 Detektivens checkliste
Først publiceret 04-02-2015
63 Kilder
Først publiceret 30-07-2015
64 Forfatter og opfinder Flemming Bøgelund
Først publiceret 30-07-2015
65 M-nordfra
Først publiceret 30-07-2015