01 Det fordømte forår
Først publiceret 23-01-2021
02 1968 Toget i natten, Påskeferie
Først publiceret 04-02-2015
03 1967 Nissen på besøg,....igen
Først publiceret 11-03-2015
04 1967 Til Politidirektøren og samtlige Politimestre
Først publiceret 11-03-2015
05 1968 Fantomtegning og lys motorvogn
Først publiceret 11-03-2015
06 Bilagene 20 - 84 og 500
Først publiceret 10-02-2015
07 1967 Drabet sekund for sekund
Først publiceret 04-02-2015
08 1967 Post dagen efter
Først publiceret 04-02-2015
09 1967 Århus Politigård 2 dage efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
10 1967 Villa Zenta en uge efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
11 1967 Gys og rædsel
Først publiceret 04-02-2015
12 1968 Bilag 02-167
Først publiceret 04-02-2015
13 1968 Marinestationen
Først publiceret 04-02-2015
14 1936 Kvinden i kvindens krop, 5. klasse skoleudflugt til Himmelbjerget
Først publiceret 04-02-2015
15 1957 Nyborg Statsfængsel
Først publiceret 12-02-2015
16 1957 Livet i Nyborg
Først publiceret 12-02-2015
17 1959 Viborg
Først publiceret 04-02-2015
18 1959 Underskriften
Først publiceret 04-02-2015
19 1957 Igor
Først publiceret 04-02-2015
20 1957 Igor vågner
Først publiceret 04-02-2015
21 1957 Igor rekrutteres
Først publiceret 04-02-2015
22 1957 Igor udsendes
Først publiceret 04-02-2015
23 1958 M alias Igor uddannes
Først publiceret 04-02-2015
24 1958 Afhoppere
Først publiceret 04-02-2015
25 1958 Kryptering
Først publiceret 04-02-2015
26 1959 Køln
Først publiceret 04-02-2015
27 1959 InstantBar, Køln
Først publiceret 04-02-2015
28 1959 Tømmermænd, Køln
Først publiceret 04-02-2015
29 1959 Igor fulgte efter
Først publiceret 04-02-2015
30 1959 Marienthal
Først publiceret 04-02-2015
31 1959 Forhør
Først publiceret 04-02-2015
32 1959 Rundvisning
Først publiceret 04-02-2015
33 1959 Rundvisning overstået
Først publiceret 04-02-2015
34 1950 Ansættelsen
Først publiceret 04-02-2015
35 1959 Hjem til Århus
Først publiceret 04-02-2015
36 1959 Imens
Først publiceret 04-02-2015
37 1960 Skibe i havnen
Først publiceret 05-03-2015
38 1960 Farvel Danmark
Først publiceret 12-03-2015
39 1960 Konge med et slag
Først publiceret 23-04-2015
40 1963 Forsvarets Efterretningstjeneste
Først publiceret 23-04-2015
41 1963 Walter Cronkite
Først publiceret 04-02-2015
42 1967 Den russiske ambassade, København
Først publiceret 04-02-2015
43 1967 Efterårsferie
Først publiceret 04-02-2015
44 1967 Porno
Først publiceret 04-02-2015
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Det fordømte forår
Afsnit 45

Onsdag 18-10-1967

Sådan fik Moskva alle Bonns hemmeligheder

Jyllandsposten den 18. oktober 1967
CIA-rapport afslørede årelang spion-virksomhed 
Fra en luksuriøs atriumvilla i det Rhin-kvarter i Bonn, hvor også den danske ambassade ligger, leveredes år for år fotokopier af det vesttyske udenrigsministeriums allervigtigste hemmelige papirer til Moskva.
Den sovjettiske regering kom derved i besiddelse af efterretninger, der må skønnes i høj grad at have haft indlydelse på Sovjetunionens udenrigspolitiske holdning over for forbundsrepublikken, og som naturligvis har dannet den saglige baggrund for de gentagne sovjetiske påstande om den vesttyske regerings manglende troværdighed.
Parallelt med disse efterretninger fra ægteparret Leonora og Heinz W Sütterlin indløb så informationerne fra det fotograferende ambassadebud Leopold Pieschel.
Diverse informationer på formode at have givet russerne et førstehåndskendskab til Frankrigs Øst-politik, herunder hemmeligt fransk studiemateriale, der forudsiger fransk anerkendelse af DDR i løbet af tre år.
Afhoppet sovjet-officer talte
Parallelt med bestyrtelsen i den vesttyske regering over omfang og niveau af den nu afslørede spionagevirksomhed går den chokerende erkendelse af, at den velinspillede sovjetiske efterretningsvirksomhed kunne være løbet videre år og dag, dersom ikke den amerikanske efterretningstjeneste CIA kollegialt havde underrettet vesttyskerne om, hvad en afhoppet sovjetisk KGB-officer havde fortalt.
Men ikke nok hermed - selv under anholdesaktionerne har de vesttyske sikkerhedsorganer eller rettere det ansvarlige indenrigsministerium kludret så grundigt at yderligere implicerede er blevet advaret og reddet sig ved flugt.
Aflytning ved diplomatfester
Hvad Leonora Sütterlin i middagspausen bragte med fra udenrigsministeriet i Koblenzerstrasse nu omdøbt til Adenauer-alle til hjemmet i den mondæne villagade Am Wichelhoff nr. 13 og hvad hendes mand pressefotograf Heinz W Sütterlin sagkyndigt og hurtigt affotograferede med et Minox-kamera, kan muligvis forklare en del af Sovjetunionens vedvarende mistro overfor forbundsrepublikkens hensigter, en mistro, der også efter skeptiske vestlige iagttageres opfattelse er gået alngt videre, end alene russerne erfaringer med Hitler-Tyskland måtte berettige til.
Siden 1963 har ægteparret Sütterlin forsynet russerne med kopier af det vesttyske udenrigsministeriums hemmeligt-stemplede dokumenter.
Disse skriftstykkers overensstemmelse med hvad vesttyske politikere og udenlandske diplomater også mundtligt har givet udtryk for i samtaler, som de troede var diskrete, kunne den nu anholdte Martin Marggraf levere beviserne for.
Marggraf arbejdede som lejetjener og har ofte serveret ved diplomatiske sammenkomster og også ved selskabelighed hos forbundspræsident Heinrich Lübke.
Hvad højtstående politiske personligheder her betroede hinanden, blev også opfanget af Marggrafs miniaflytningsapparat, som regel fasthæftet under bordpladen og kun på størrelse med en rafleterning.
På den måde har russerne i årevis kunnet foretgage en komplet og fuldstændig pålidelig vurdering af, hvilke realiteter der lå bag alle officielle vesttyske udtalelser om forholdet til Østeuropa.
Forklaring på den kolde krig
Måske finder man her noget af forklaringen på, at forholdet mellem Bonn og Moskva på intet tidspunkt siden optagelsen af normale diplomatiske forbindelser mellem Sovjetunionen og forbundsrepublikken i 1955 er kommet ud af den kolde krigs frostboks.
Det vil erindres, at selv Erhard-regeringens fredsnote af 25. marts 1966, der vitterligt sammenlignet med Adenauer epoken i mange henseender var præget af en ny forsonlig tone, kun blev besvaret med en brysk afvisning i Moskva. Man gentog at de nye toner kun dækkede over de gamle aggressive hensigter.
Et hovedargument for den sovjetiske mistillid til styret i Bonn har i årevis været påstanden om at den vesttyske regering trods sine dementier stræbte efter at komme i besiddelse af atomvåben.
Politisk følge+
Hvor meget udenrigspolitisk porcelæn, der ved afsløringen af de to spionage-grupper som har arbejdet uafhængigt af hinanden, er slået i stykker også for udenrigsminister Willy Brandt kan ikke overskues på nuværende tidspunkt.
Selv om det strider mod sædvanen i slige affærer kan det vel ikke udelukkes, at russerne nu gør en dyd ud af skandalen, vedkender at have drevet politisk spionage i forbundshovedstaden og offentliggør interssante dokumenter fra det tyske udenrigsmin isteriums gemmer. Det vil dog næppe ske, før det bliver kendt hvor meget de anholdte spioner selv tilstår at have forrådt.
For de tyske sikkerhedsmyndigheder i Bonn og Bad Godenberg er spionaffæren højst pinlig, ikke blot fordi sikkerhedsreglerne i udenrigsministeriet har vist sig at være lidet effektive, men også fordi opklaringsarbejdet er blevet forkludret.
Det indrømmes, at en højtstående embedsmand i det ansvarlige indenrigsministerium har snakket over sig, så det vestyske pressebureau kunne udbrede nyheden om de allerede foretagne anholdelser.
Nåede at flygte
Derved blev sikkerhedsorganisationernes resterende aktioner slået i stykker - de implicerede var blevet advaret. De hemmelige efterretninger fra Bonn blev via kurerer videregivet til KGB-kommissariatet for statssikkerhed, der er ansvarlig for den samlede sovjetiske spionage med undtagelse af militærspionagen.
At KGB i vid udstrækning arbejder sammen med den østtyske stats sikkerhedstjeneste SSD fremgår af oplysningen om, at der i ægteparrets Sütterlins bolig er fundet en kodenøgle til dechifrering af kodetelegrammer af den type, der sendes over østtysk kortbølgeradio og som ellers tjener til opretholdelse af radiokontakten til SSDs egne agenter i Vesttyskland.
Den afhoppede oberstløjtnant i KGB, der er pakket ud af sin viden overfor den amerikanske efterretningstjeneste i Vesttyskland er i mellemtiden bragt i sikkerhed i USA.


Forrige Næste
46 1967 Forsvundet
Først publiceret 04-02-2015
47 1967 Flashback
Først publiceret 04-02-2015
48 1967 Hjem fra Esbjerg
Først publiceret 10-02-2015
49 1967 Selvmord
Først publiceret 04-02-2015
50 1967 Plan midt i elendigheden
Først publiceret 04-02-2015
51 1968 Toget i natten
Først publiceret 03-03-2015
52 1968 Frede Ege
Først publiceret 19-02-2015
53 1968 Stern und Post, Amsteg, Schweiz
Først publiceret 04-05-2015
54 1968 SOK
Først publiceret 05-05-2015
55 1968 Gusten Sund
Først publiceret 11-03-2015
56 1968 Højt humør
Først publiceret 05-05-2015
57 1968 Purhus Kro
Først publiceret 05-05-2015
58 REGAN Vest
Først publiceret 03-03-2015
59 Generalmajor K.G.H. Hillingsø
Først publiceret 04-02-2015
60 Til Elisabeth og Steen
Først publiceret 04-02-2015
61 2017 50 års dagen og 40 års dagen
Først publiceret 04-02-2015
62 Detektivens checkliste
Først publiceret 04-02-2015
63 Kilder
Først publiceret 30-07-2015
64 Forfatter og opfinder Flemming Bøgelund
Først publiceret 30-07-2015
65 M-nordfra
Først publiceret 30-07-2015