01 Det fordømte forår
Først publiceret 23-01-2021
02 1968 Toget i natten, Påskeferie
Først publiceret 04-02-2015
03 1967 Nissen på besøg,....igen
Først publiceret 11-03-2015
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Det fordømte forår
Afsnit 04

Mandag 27-11-1967

Til Politidirektøren og samtlige Politimestre

Vedrørende drabet den 10. november 1967 i villaen: Hestehavevej 2-B, Aarhus, på fru Marie Rohde Lock-Hansen.

*****

Drabet er forøvet få minutter før alarmeringen kl. 10,55.
Gerningsstedet er en mondæn villa, beliggende op til "Kirkeskov", som er en del af "Marselisborg skov" i Aarhus sydøstlige udkant. Villaen er næsten skjult af bevoksning. Villagrundens østlige side ligger ud til Oddervej, fra hvilken en sti fører direkte op til husets hovedindgangsdør. Der er endvidere adgang fra en lille stikvej til Hestehavevej, som udmunder i Oddervej. Der er i alt 5 - mondæne - villaer ud til "stikvejen". Den pågældende dag om formiddagen har ingen rettet henvendelse til beboerne på "stikvejen" eller til de øvrige beboere i kvarteret.
Gerningsmanden har dræbt fru Lock-Hansen med en 9 mm pistol. Det er overvejende sandsynligt, at der er tale om en "Walther", "P. 38"-pistol. Det kan udelukkes, at der kan være tale om en "Neuhausen"-pistol.
Gerningsmanden sårede endvidere nu afdødes hushjælp, en 51-årig gift kvinde, som er i bedring og vil overleve.
Den såredes forklaring går ud på, at hun, der er formiddagshjælp i huset og kommer hver mandag og fredag formiddag, og nu afdøde, som det var sædvanligt, den pågældende dag kl. ca. 10,45 satte sig i husets dagligstue for at indtage en kop kaffe, som lige var skænket, da der blev ringet på hoveddøren. Nu afdøde regnede med, at det nok var til hende, og gik selv ud og lukkede op. Fra deres plads havde de ikke mulighed for at se, hvem der kom til huset.
Fra hoveddøren kommer man ind i et ret stort vindfang, hvor der ikke findes inventar af nogen art.
Vidnet hørte, at en mand forelagde nu afdøde et eller andet, og hun er ikke i tvivl om, at han havde noget, han ville vise nu afdøde. Hun hørte nu afdøde svare ham og er overbevist om, at hun gav udtryk for ikke at være interesseret. Hun hørte, at manden sagde et eller andet, og at nu afdøde svarede noget i retning af: "Nå" og efter et kort ophold: "Ja, hvis DE kan gøre det hurtigt, så kom indenfor".
Vidnet så, at manden og nu afdøde gik tværs gennem husets hall over til et værelse, som nu afdøde anvendte som kontor. Hun hørte, at døren mellem hall'en og kontoret blev lukket. Fra sin plads i stuen kunne hun ikke se, om det var nu afdøde eller manden, som lukkede døren.
Nu afdøde havde ikke været i kontoret "i minutter", da nu afdøde gav et skrig fra sig, hvorefter vidnet hørte manden sige noget i retning af: Ta' det roligt. Der sker ikke noget"; umiddelbart efter skreg nu afdøde: "Åh, nej", hvorefter vidnet løb ud i hall'en og hen mod kontoret. Døren til kontoret var nu halvt åbnet, og i døråbningen stod manden, som i det samme løftede den højre hånd og efter vidnets opfattelse "fra hoften" affyrede et skud, som ramte hende i underlivet og bl.a. bevirkede, at hun mistede førligheden i det ene ben og faldt om på gulvet med hovedet vendt nedad. Hun forholdt sig fuldstændig stille. Hun hørte manden sige noget i retning af: "Nu bliver De bare liggende roligt". Få øjeblikke efter, da alt var stille, vendte hun sig og så, at manden væk, og at og at hoveddøren stod åben.
I et lokale i villaens kælderetage var en kvinde beskæftiget med duplikering. Hun havde hørt nu afdødes skrig og en række skud og gik ud i gangen foran lokalet, hvorfra der er trappe op til stueetagen. Hun hørte en mandsstemme sige noget lignende som: "Nu skal De bare tage det roligt", og oplyser, at det blev sagt kultiveret og meget roligt. Den sårede råbte til hende, at hun skulle hjælpe, og at hun var ramt af et skud. Kvinden fra kælderen løb gennem en kældergang og kom ud gennem en dør, som vender ud mod Oddervej. Hun løb tværs over haven og forcerede en spinkel hæk, hvorefter hun kom ud på Oddervej. Hun så ikke andre end

en mand, 30-40 år, ikke særlig høj, almindelig bygning, iført en mørk frakke, yderligere ?,

som gik et lille stykke foran hende på fortovet langs med villaens grund med retning mod Højbjerg. Hun overhalede ham og var et øjeblik sindet at bede ham hjælpe; men hun opgav det og fortsatte hen til beboerne i Hestehavevej nr. 1, hvorfra hun straks slog alarm.
Denne mand er gennem pressen anmodet om at melde sig. Han er ikke mødt, og han kendes ikke.
En slagtermester har kl. ca. 11,oo [Red: 10:55:15 hvis det skulle være morderen, ifølge M-nordfra.dk animationsvideo ca. samtidig med alarmeringen] afleveret varer til en kunde, som bor over for indkørslen til den nævnte stikvej. Omkring samme tid så han, at

en mand, ca. 40 år, ca. 176 cm, slank; bar kraftige, mørke hornbriller, "pæn mand", iført mørk, "blank" (glinsende) ulsters og grålig, blød hat,

komme gående på stikvejen med retning fra gerningsstedet mod selve Hestehavevej.
En kørelærerinde har kl. ca. 11,o5 [Red: 10:55:30 hvis det skulle være morderen, ifølge M-nordfra.dk animationsvideo ca. samtidig med alarmeringen] på selve Hestehavevej et halvt hundrede meter vest for stikvejens udmunding i denne observeret

en mand, ca. 40-45 år, antagelig 178-180 cm høj, rundt, noget buttet og lidt rødligt ansigt, bar briller med mørkt stel og iført blå frakke, der stod åben, og antagelig gråt tøj,

som gik mod vest, og som kan være kommet fra stikvejen.
Knap 50 meter vest for stikvejen op til gerningsstedet har der omkring det kriminelle tidsrum på Hestehavevej været parkeret

en personmotorvogn, grøn "Mascot" eller "Austin Partner",

som har været efterlyst og eftersøgt, men hvis ejer eller bruger ikke har meldt sig.
[Red: De to forklaringer fra slagtermesteren og kørerlærerinden passer ikke tidsmæssigt med, at det skulle være morderen. Det var morderens hjælper, som forgæves ventede på morderen og havde bevæget sig et stykke hen ad stikvejen for at kigge efter ham.]

*****
Nu afdødes ægtefælle er lektor på Aarhus teknikum. Han underviser i statik. Han er i almindelighed populær blandt eleverne; men det siges, at han, der også optræder som censor, kan være meget streng og uden skånsel kan "droppe" elever, som efter hans mening ikke er egnet for studiet.
Ægteparret førte en del selskabelighed - bl.a. og ikke mindst for ad den vej at opnå kontakter, som kunne være til nytte.
Ægtefællen udgav en del beregningsmateriale særlig bestem for hans elever, men også de fleste læreanstalter rundt i om landet benyttede dette materiale, og det hænder også, at firmaer spørger efter det. Nu afdøde påtog sig duplikeringen og distribueringen af dette materiale. En kollega til ægtefællen fik et større værk af lignende art "trykt" hos nu afdøde. Nu afdøde oprettede med dette arbejdsmateriale et lille firma - men en omsætning på ca. 13.000 kr. sidste år - og kaldte det "ROLOCK".
En veninde fra ungdomsårene påtog sig skrivning af stencils, og en dame fra kvarteret - vidnet nr. 2 - hjalp hende lejlighedsvis med "trykningen" på en almindelig duplikator. Ægtefællen hjalp med indpakning og forsendelse m.v.
Ægteparret var klar over, at der skulle klares større opgaver, og at bedre apparatur var påkrævet. Man talte om anskaffelse af et "off-set"-anlæg. Ægtefællen mente, at et sådant kunne købes for måske 3-4.000 kr. Nu afdøde kom kort efter og oplyste, at det ville koste mindst 7-8.000 kr. Der kunne ikke være tvivl om, at nu afdøde har rettet henvendelse til ét eller måske flere firmaer for at høre nærmere, før hun bestemte sig. Videre har hun også haft brug for andet kontormateriel og herunder bl.a. papæsker til forsendelser.
Et motiv til drabet er ikke fundet.
Der var en aldersforskel på ægtefællerne på en halv snes år. Nu afdøde var meget attraktiv; men det påstås, at hun ikke kunne finde på at svigte sin ægtefælle. En meget stor del af de personer, som må antages at have kendskab til nu afdøde er afhørt. Der er ikke fremkommet noget, som blot antyder, at nu afdøde har haft en illegitim forbindelse. Rygter om, at nu afdøde har været sin mand utro, er der mange af, men ingen af dem synes at have bund i virkeligheden.
Nu afdøde har som anført færdedes meget med sin hund

en collie, "skotsk hyrdehund", han, meget mørk (næsten sort) over ryggen, med stort, hvidt forparti,

i kvarteret omkring sin bopæl og derunder også i de omliggende skove, hvor hun k a n have haft mulighed for at møde en illegitim person.
Nu afdøde var ejer af

personmotorvogn, XB 32.313, "NSU", årgang 1965, perlegrå.

som hun havde fri rådighed over.

Ca. 8 dage før forbrydelsen skulle et af ægtefællen oprettet testamente, hvorefter nu afdøde blev indsat som universalarving, samt en ægtepagt, som gav nu afdøde ejendomsretten over villaen: et aktiv til en skønsmæssig værdi af 2.300.000 kr. træde i kraft; [Red: værdien må være en skrivefejl. Den offentlige vurdering var 270.000 kr. En ejendomsmæglervurdering var på 500-550.000. I øvrigt var gælden i ejendommen kr. 105.000 kr.]; men en ekspeditionsfejl bevirkede, at ingen af dokumenterne var tinglyst, og at de derfor var ugyldige.

Interesseret i ægtefællens formue kan være hans første hustru, som er flyttet fra byen og stadig er ugift, og hendes i dette ægteskab avlede søn, som i dag er ca. 15 år, samt en i dag 19-årig pige, som ægtefællen i sit første ægteskab adopterede, men som fulgte ham ved skilsmissen og siden har været datter i huset. Hun er nu veterinærmedhjælper hos en dyrlæge i Odder, hvor hun også bor.

Forholdet mellem ægteparret og adoptivdatteren var ikke altid lige godt, og oftest var det nu afdøde, som greb ind, når adoptivdatteren fremsatte ønsker af mere kostbar karakter. Alle, som var kendt med forholdene, mener dog, at der ikke af den grund var et spændt forhold mellem nu afdøde og hendes nævnte steddatter. [Red: Hvem der har en teenage-datter kender ikke til alverdens husproblemer.]

*****

Hovedvidnet: den sårede hushjælp, er af den bestemte mening, at nu afdøde ikke kendte gerningsmanden. Hun er overbevist om, at gerningsmanden har formået nu afdøde til at lukke sig ind ved at tilbyde hende et eller andet.
Det er hændt, at repræsentanter har henvendt sig til hende med et eller andet, som var anvendeligt i hendes virksomhed.
Sådanne har hun ekspederet i hall'en, eller hun har taget dem med ned i kælderregionen, hvor hun havde sit materiel.

Hovedvidnet giver følgende beskrivelse af gerningsmanden:

mand, mellem 35 og 40 år og muligt over 40 år, mindst 178 cm høj og muligt lidt højere, slank, smalt, blegt dog ikke markeret ansigt, mørkt hår ikke farvet, glatbarberet med blåligt skær efter mørk skægvækst, glat hud og tilsyneladende uden skrammer eller ar, bar briller med meget mørkt, kraftigt stel, rundt forneden, klare glas, iført mørkeblå cottoncoat med bælte og i hvert fald ikke lyst tøj samt mørkeblå, blød hat. Bar på sort mappe, ikke særlig stor (ikke af form og størrelse som en almindelig skoletaske), forsynet med hank.
Virkede "ret pæn" uden derfor at være egentlig elegant. Han var typisk repræsentanttype (af den slags som henvender sig bl.a., til husstande.

Udelukkes kan det ikke, at gerningsmanden k a n være repræsentant for et firma, som handler med artikler af den art, som nu afdøde anvendte i sin virksomhed - derunder også mere avancerede duplikatorer eller "off-set"-maskiner eller lignende -, og at han forud for sin ankomst til nu afdøde kan have haft telefonforbindelse med hende og af hende har fået løfte om, at hun ville se på hans tilbud, hvis han indfandt sig hos hende.

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at der på gerningsstedet er fundet

en rød, fluoriserende blyant, næsten fuld længde, m/viskelæder i metalring i den ene ende, mrk. Master Writing "Mitsu-Bishi" - 2500 H.B, japansk fabrikat.

der kan være tabt eller efterladt af gerningsmanden.
Til orientering vedlægges foto af blyanten.
I den anledning skal jeg anmode om, at der snarest belejligt rettes henvendelse til alle firmaer, som forhandler papir- og andre kontorartikler, til konstatering af hvorvidt der i firmaet er eller har været ansat repræsentanter, som kan svare til det på gerningsmanden opgivne signalement, samt at resultatet af de foretagne undersøgelser indberettes hertil.

POLITIMESTEREN I AARHUS, den 27. november 1967.


Forrige Næste
05 1968 Fantomtegning og lys motorvogn
Først publiceret 11-03-2015
06 Bilagene 20 - 84 og 500
Først publiceret 10-02-2015
07 1967 Drabet sekund for sekund
Først publiceret 04-02-2015
08 1967 Post dagen efter
Først publiceret 04-02-2015
09 1967 Århus Politigård 2 dage efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
10 1967 Villa Zenta en uge efter drabet
Først publiceret 04-02-2015
11 1967 Gys og rædsel
Først publiceret 04-02-2015
12 1968 Bilag 02-167
Først publiceret 04-02-2015
13 1968 Marinestationen
Først publiceret 04-02-2015
14 1936 Kvinden i kvindens krop, 5. klasse skoleudflugt til Himmelbjerget
Først publiceret 04-02-2015
15 1957 Nyborg Statsfængsel
Først publiceret 12-02-2015
16 1957 Livet i Nyborg
Først publiceret 12-02-2015
17 1959 Viborg
Først publiceret 04-02-2015
18 1959 Underskriften
Først publiceret 04-02-2015
19 1957 Igor
Først publiceret 04-02-2015
20 1957 Igor vågner
Først publiceret 04-02-2015
21 1957 Igor rekrutteres
Først publiceret 04-02-2015
22 1957 Igor udsendes
Først publiceret 04-02-2015
23 1958 M alias Igor uddannes
Først publiceret 04-02-2015
24 1958 Afhoppere
Først publiceret 04-02-2015
25 1958 Kryptering
Først publiceret 04-02-2015
26 1959 Køln
Først publiceret 04-02-2015
27 1959 InstantBar, Køln
Først publiceret 04-02-2015
28 1959 Tømmermænd, Køln
Først publiceret 04-02-2015
29 1959 Igor fulgte efter
Først publiceret 04-02-2015
30 1959 Marienthal
Først publiceret 04-02-2015
31 1959 Forhør
Først publiceret 04-02-2015
32 1959 Rundvisning
Først publiceret 04-02-2015
33 1959 Rundvisning overstået
Først publiceret 04-02-2015
34 1950 Ansættelsen
Først publiceret 04-02-2015
35 1959 Hjem til Århus
Først publiceret 04-02-2015
36 1959 Imens
Først publiceret 04-02-2015
37 1960 Skibe i havnen
Først publiceret 05-03-2015
38 1960 Farvel Danmark
Først publiceret 12-03-2015
39 1960 Konge med et slag
Først publiceret 23-04-2015
40 1963 Forsvarets Efterretningstjeneste
Først publiceret 23-04-2015
41 1963 Walter Cronkite
Først publiceret 04-02-2015
42 1967 Den russiske ambassade, København
Først publiceret 04-02-2015
43 1967 Efterårsferie
Først publiceret 04-02-2015
44 1967 Porno
Først publiceret 04-02-2015
45 1967 Sådan fik Moskva alle Bonns hemmeligheder
Først publiceret 09-02-2015
46 1967 Forsvundet
Først publiceret 04-02-2015
47 1967 Flashback
Først publiceret 04-02-2015
48 1967 Hjem fra Esbjerg
Først publiceret 10-02-2015
49 1967 Selvmord
Først publiceret 04-02-2015
50 1967 Plan midt i elendigheden
Først publiceret 04-02-2015
51 1968 Toget i natten
Først publiceret 03-03-2015
52 1968 Frede Ege
Først publiceret 19-02-2015
53 1968 Stern und Post, Amsteg, Schweiz
Først publiceret 04-05-2015
54 1968 SOK
Først publiceret 05-05-2015
55 1968 Gusten Sund
Først publiceret 11-03-2015
56 1968 Højt humør
Først publiceret 05-05-2015
57 1968 Purhus Kro
Først publiceret 05-05-2015
58 REGAN Vest
Først publiceret 03-03-2015
59 Generalmajor K.G.H. Hillingsø
Først publiceret 04-02-2015
60 Til Elisabeth og Steen
Først publiceret 04-02-2015
61 2017 50 års dagen og 40 års dagen
Først publiceret 04-02-2015
62 Detektivens checkliste
Først publiceret 04-02-2015
63 Kilder
Først publiceret 30-07-2015
64 Forfatter og opfinder Flemming Bøgelund
Først publiceret 30-07-2015
65 M-nordfra
Først publiceret 30-07-2015