01 1967 Kan Marie være myrdet uden noget motiv?
Først publiceret 04-01-2017
02 1949 Hængt for mord uden at have et motiv
Først publiceret 04-01-2017
Real-Crime.co.uk
03 1967 Antikvitetshandler dræbt af rovmorder
Først publiceret 04-01-2017
Berlingske Tidende
04 1967 Kun tegnebogen er forsvundet
Først publiceret 11-01-2017
Holstebro Dagblad
05 1967 Bankbøger urørt
Først publiceret 11-01-2017
Vestjysk Aktuelt
06 1967 Folk må læse porno, men ikke se billeder & Antik
Først publiceret 03-01-2017
Aalborg Stiftstidende
07 1967 Antik, du skal hjem
Først publiceret 03-01-2017
Aktuelt
08 1967 Tolderne tog 650.000 cigaretter
Først publiceret 03-01-2017
Aktuelt
09 1967 Mønttyveri i Den gamle By
Først publiceret 11-01-2017
Aalborg Amtstidende
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Underverdenen
Afsnit 10

Jyllands Posten

Tirsdag 17-10-1967

Mere: Folk må læse porno, men ikke se billeder

Jyllandsposten den 17. oktober 1967

Bogbindermester Chr. Jessen, Skinkelvej 3, Haderslev, har i løbet af et år oparbejdet en millionforretning ved export af sex-litteratur til først og fremmest Tyskland.
Bogbindermesteren har opgivet sin forretning og helliger sig nu sammen med sin hustru og to børn udelukkende eksport af sex-bøger, film m.v.
Jeg har en fast kundekreds på 2500, som aftager alt det nye, når det kommer frem. Men dertil kommer flere tusinde, som køber hos mig. Efterspørgslen i Tyskland efter disse bøger og billeder, der alle må sælges herhjemme, og som er godkendt af statsadvokaten i Sønderborg, er betydelig.
 I Tyskland må disse ting ikke fremstilles og sælges, men den tyske lovgivning giver ikke mulighed for at forbyde import blot importørerne ikke sælger videre.
Min eksport af sex-litteratur har været til behandling på ministerplan for om muligt at standse handelen, men man har erkendt, at det ikke er muligt.
De bøger som bogbinderen i Haderslev sender til Tyskland og endvidere til Holland, Belgien, Frankrig og Canada og andre lande, er bøger som Fannie Hill, Flossie m.v.
Det betaler kunderne i udlandet gerne fra 20-40 mark pr. stk. for, Slutter Chr. Jessen.Jyllandsposten den 17. oktober 1967


For billeder der direkte ledte tanken hen på kønsakten, idømtes en 33-årig københavner mandag i Københavns byret 30 dagbøder på 25 kroner. Desuden skal han betale 8000 kr. til statskassen - svarende til den samlede indtægt ved salg af det utugtige materiale, der samtidig beslaglagdes.
Den 33-årige har importeret, redigeret, udgivet og solgt fotos og blade, som anklagemyndigheden fandt utugtige.
Byretsdommer Børge Andersen frifandt den 33 årige med hensyn til billeder og blade, der gengav kvinder i udfordrende stillinger, mens billeder og blade, der gengav flere personer i samlejelignedne stillinger blev kendt utugtige. Dommeren fandt, at disse billeder måtte anses for groft anstødelige.
Dommen mandag ligger på linje med den dom, byretsdommer Per de Fine Olivarius forleden afsagde i Københavns byret. I den sag blev de tiltalte frifundet for udgivelse og salg af billeder, mens de dømtes for billeder af samlejelignende situationer.


Forrige Næste
11 1967 De økonomiske rovdyr
Først publiceret 05-01-2017
12 1968 Tysker afhøres
Først publiceret 11-01-2017
Hejmdal
13 1968 Østre Landsret
Først publiceret 06-02-2017
Berlingske Tidende
14 1970 Han var advaret
Først publiceret 11-01-2017
Thisted Amts Avis
15 1973 Familie ruineret af bagmænd
Først publiceret 05-01-2017
Ekstra Bladet
16 1973 Flere mord i bagmandsrapport
Først publiceret 08-01-2017
Ekstra Bladet
17 1973 En af mændende bag
Først publiceret 05-01-2017
Ekstra Bladet
18 1973 Viggo Kampmann farer i blækhuset
Først publiceret 05-01-2017
Ekstra Bladet