01 1967 Kan Marie være myrdet uden noget motiv?
Først publiceret 04-01-2017
02 1949 Hængt for mord uden at have et motiv
Først publiceret 04-01-2017
Real-Crime.co.uk
03 1967 Antikvitetshandler dræbt af rovmorder
Først publiceret 04-01-2017
Berlingske Tidende
04 1967 Kun tegnebogen er forsvundet
Først publiceret 11-01-2017
Holstebro Dagblad
05 1967 Bankbøger urørt
Først publiceret 11-01-2017
Vestjysk Aktuelt
06 1967 Folk må læse porno, men ikke se billeder & Antik
Først publiceret 03-01-2017
Aalborg Stiftstidende
07 1967 Antik, du skal hjem
Først publiceret 03-01-2017
Aktuelt
08 1967 Tolderne tog 650.000 cigaretter
Først publiceret 03-01-2017
Aktuelt
09 1967 Mønttyveri i Den gamle By
Først publiceret 11-01-2017
Aalborg Amtstidende
10 1967 Mere: Folk må læse porno, men ikke se billeder
Først publiceret 04-01-2017
Jyllands Posten
11 1967 De økonomiske rovdyr
Først publiceret 05-01-2017
12 1968 Tysker afhøres
Først publiceret 11-01-2017
Hejmdal
13 1968 Østre Landsret
Først publiceret 06-02-2017
Berlingske Tidende
14 1970 Han var advaret
Først publiceret 11-01-2017
Thisted Amts Avis
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Underverdenen
Afsnit 15

Ekstra Bladet

Lørdag 5-5-1973

Familie ruineret af bagmænd

Nordsjællandsk familie flytter til Jylland for at slikke bagmandssår.
Mens bagmandsslaget er på sit højeste, kan Ekstra Bladet hermed præsentere endnu en bagmandssag for vor hemmelighedsfulde justitsminister. Sagen er endt med menneskelig og økonomisk ruin for et ægtepar i Nejlinge ved Helsinge. I går måtte Jarl og Anne Marie Doberek forlade hus og hjem.
Ophavsmanden til deres ruin er den samvittighedsløse Frank Riffing, der er nævnt bag bagmændene i den nu offentligt kendte bagmandsrapport. Riffing er en af de få pengeforbrydere, der har måttet en tur i spjældet, men efter sin løsladelse fortsætter han sin forbryderkarriere under navnet Bobby Frank Jensen.
Nu har han fået endnu en families ruin på sin samvittighed.
Baggrunden for sagen var, at Riffing ønskede familiens ti tønder land store ejendom til udstykning. Men alle forsøg på at få Doberek til at sælge havde været forgæves.
Det lykkedes Riffing at opkøbe et pantebrev i et ti tønder land stort areal, som Doberek havde i Nødebo - og derefter behøvede han blot at sidde med hænderne i skødet til den økonomisk svage Doberek familie ikke kunne klare terminen. Det skete sidste efterår.
Da Jarl Doberek kunne se, at han ikke kunne betale terminen den 11. december, gav han en lokal ejendomshandler besked på at sælge jorden.
- Det skulle jeg aldrig have gjort, fortæller Jarl Doberek. Da han havde trukket tiden ud i to måneder og vi nærmede os den 11. december, sagde han, at han havde en køber på hånden. Betingelsen for en handel var, at et hus i Gilleleje, som Rifing ejede, skulle gå ind i handelen.
Køberen af de ti tønder land var Frank riffing, alias Bobby Frank Jensen.
Pengehajen, der med sit jordpantebrev havde en klemme på Doberek, forlangte og fik 445.000 kroner for Gilleleje-villaen, som han selv havde givet 200.000 for. Jorden i Nødebo gav Riffing 315.000 for. på det stadie af handelen skyldte Doberek altså Riffing 130.000 kroner - og for det beløb fik Riffing pantebreve i Nejlinge-ejendommen.
- Og så kom forleden dråben, der fik bægeret til at flyde over, siger Jarl Doberek. Via vores advokat Harry Rosenberg blev vi præsnteret for et krav på 7742 kr. Det var penge som ikke var betalt de sidste to år på huset i Gilleleje. Penge som vi intet har med at gøre, fordi vi først overtog huset den 22. december i fjor.
- Jeg er overbevist om, at også det var kold beregning fra Riffings side. det skulle være hans sidste skaktræk for at få fingre i vores jord.
Riffing vidste nemlig udmærket, at vi ingen penge havde, så vi ville blive nødt til at sælge, siger Jarl Doberek.
Riffing og co. nåede hvad de ville. Den lille familie har solgt ejendommen i Nejlinge - men dog ikke til ham. Via en advokat - en ny - blev ejendommen solgt til anden side på en måde, så der blev 10.000 kr. tilbage til familien, der nu rejser til Jylland for at starte en ny tilværelse.
- Jeg er bange for at melde sagen til politiet, siger Jarl Doberek. bekendte til mig har også penge ude at svømme hos hajerne. Da de begyndte at gøre vrøvl, blev de slæbt ud i en skov af gorillaer og tævet....


Forrige Næste
16 1973 Flere mord i bagmandsrapport
Først publiceret 08-01-2017
Ekstra Bladet
17 1973 En af mændende bag
Først publiceret 05-01-2017
Ekstra Bladet
18 1973 Viggo Kampmann farer i blækhuset
Først publiceret 05-01-2017
Ekstra Bladet