01 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 2
Først publiceret 06-09-2023
02 2022 Hypotese
Først publiceret 06-09-2023
03 2022 Hans Munck
Først publiceret 06-09-2023
04 2022 Frihedskæmpere
Først publiceret 06-09-2023
05 2022 Højskole
Først publiceret 06-09-2023
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Unge Hjem
Afsnit 06

Onsdag 23-11-2022

Voldgift

Striden mellem to fløje i landsbevægelsen tog overhånd.
Så meget at der måtte en voldgiftssag til at forlige parterne.
De omtalte arkivalier på et par hundrede sider omhandler i det store og hele denne voldgiftssag.
Beskyldninger fløj rundt i luften.
Hans Munck blev beskyldt for ikke at kunne undervise og at han lejede de studerendes værelse ud som hotel i sommerferien.

Her er et indlæg fra en berømt fabrikant i Billund:
Det røre, som over hele landet er inden for "Unge Hjem"-bevægelsen
i dag og som har skabt en uheldig situation og en usikkerhed,
er for mig at se fremkaldt af Hans Munck's uheldige dispositioner
med mennesker og midler.

Her er indlæg fra proprietær X på Sjælland:
I sommeren 1958 fik jeg besøg af direktør Arne Sejr,
hvem jeg kun kendte af navn fra modstandsbevægelsen og i forbindelse
med et økonomisk mellemværende angående nogle fripladser
til Unge Hjems Stævner 1958.
Vi havde også været sammen i "den 16", en klub for gamle modstandsfolk,
der afholder møder en gang om måneden i vinterhalvåret.
Han fortalte mig blandt andet, at der i alt organisationsarbejde,
herunder det kristelige arbejde i vort land, blev prøvet
kommunistisk infiltration af såvel psykisk og psykologisk art,
og i den forbindelse nævnte han bl.a. landsretssagfører Y, København
og grosserer Z, Hobro, som havende forbindelse med kommunister.
Missionær Hans Munck spurgte mig 2 gange, om jeg havde haft besøg af Arne Sejr,
den første gang havde han ikke været her, men den anden gang
havde han været her, og på Muncks forespørgsel om hvad jeg mente om det,
svarede jeg, at den slags ting kendte jeg altsammen gennem mit arbejde
i Hjemmeværnet som Kompagnichef i Thy og næstkommanderende her på egnen.
Jeg fik omkring samme tid flere indbydelser til møder gennem en organisation
Folk og Frihed. Et møde som jeg meldte mig til blev aflyst p.g.a. manglende
tilslutning. Da de forskellige rygter blev udspredt om at grosserer Z
var kommunist, og at der var kommunistisk infiltration i Unge Hjems bestyrelse,
satte jeg mig for i efteråret 1959 i forbindelse med Arne Sejr og bad
om en samtale, hvilket han lovede. Trods flere personlige og telefoniske henvendelser
lykkedes det først ved et møde i "den 16" i september 1960.
'Her udtalte Arne Sejr på min forespørgsel, om han havde givet andre
bestyrelsesmedlemmer inden for Unge Hjem den sammme redegørelse som mig
at han havde været hos mange ledende folk
inden for såvel kristeligt som andet organisationsarbejde.
På min forespørgsel, om Hans Munck havde sendt ham til mig svarede han nej,
men Muncks interesse for Arne sejrs besøg hos mig kunne tyde på noget andet.
Først efter denne samtale omtalte jeg det for grosserer Z, som bad om denne redegørelse.

Alle blev frikendt for alle beskyldninger i forliget.


Forrige Næste
07 2022 "den 16"
Først publiceret 11-09-2023
08 2022 Privatdetektiver
Først publiceret 10-09-2023