01 2022 Kommentarer fra Rudi Daugsch
Først publiceret 14-09-2022
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
2022, 55 år
Afsnit 02

Søndag 18-9-2022

Kommentarer fra Jens Erik Mehlsen

Jeg må erkende, at Højbjerg er blevet fjernere for mig med tiden, da jeg synes, at min teori om mordet er rigtig, nemlig den, at der har været et intimt forhold mellem Marie og Hugo Schmidt. Marie har trykt sorte breve efter anvisning af Hugo, som derved uvidende havde anbragt sig selv i et umalet hjørne, da konflikten mellem Marie og ham opstod, - han valgte jo en anden kvinde - osv.

Din antagelse af et organiseret komplot og din begrundelse herfor, kan jeg fint tilslutte mig, men altså med Hugo Schmidt som hovedarkitekten.

Jeg har meget svært ved at tro på Storm M. involveret i ”Firmaet”, trods din udmærkede argumentation herfor. Jeg har intet at støtte min antagelse på andet end – skal vi kalde det mavefornemmelse!
Men rigtigt er det, at Hugo Schmidt (og dermed hans fa.) må have følt sig alvorligt truet af Marie.

Du nævner Søren Jensen og hans bemærkning omkring Maries trykkeri i firmaets lokaler: ”ja, hvis det så bare var det”. Man kan godt forestille sig, at denne bemærkning knytter sig til sorte breve, men jeg mener, at det var en anden omstændighed, der gjorde sig gældende, for Oscar Lock-Hansen var ikke altid lige diplomatisk. Og det må have irriteret Søren Jensen, at Oscar faktisk af og til skræmte kunder/klienter væk med sin væremåde/arrogance/overlegenhed. Derudover tror jeg også, at Søren Jensen omgående ville have stoppet Maries trykkeri omkring sorte breve i hans og Oscars firma, hvis han havde kendt til det. Uden aktiv deltagelse under en eller anden form i disse eller i hvert fald sympati for dem, ville han ikke have tilladt det. Men havde han det, altså i det mindste sympati, ville han vel ikke have beklaget sig!

Dernæst er jeg enig i antagelsen af et komplot, og som I begge er inde på, og at manden, som Lissi Christensen passerede på vejen ned for at ringe efter hjælp, har god tid og ikke er morderen. Jeg mener også, at morderen forsvandt ind i skoven. Rudi siger i retning af SOK, men er forståeligt nok lidt forsigtig med ordene: ”i retning af”. Da jeg selv krydsede rundt i området for en del år siden, - og i øvrigt kigger på kort - var der jo andre muligheder end endemålet SOK. For det andet ville et direkte mål som SOK under afslørende omstændigheder blive dybt problematisk, og bringe SOK/Staten i en slem kattepine. Så det kunne være, at selvom SOK/Staten måtte være involveret, var målet for turen ind i skoven et andet, f.eks. at krydse igennem til Skovlunden, hvor andre fra komplottet måske ventede, måske i et lånt kolonihavehus, hvor man kunne klæde om osv.
Ib Qvist Pedersen er en gåde forstået på den måde, at politiet ikke gjorde noget ved hans oplysninger. Det tyder på ordre fra overordnede, hvilket igen tyder på, at mordet ikke skulle opklares (officielt), jfr. også Rudi’s bemærkninger om Irma Frier Rasmussen, som jeg er enig i.
Jørgen Iversen og især Preben Nibe besøgte som anført Oscar Lock-Hansen i de efterfølgende mange år. Det kan kun være efter ordre ovenfra. Og baggrunden herfor måtte være, at Oscar lå inde med vigtig viden, som han bestandigt skulle mindes om at fortie. Besøgene manifesterede dette – Oscar var ikke glemt!

Mange hilsner fra
Jens E.


Forrige Næste
03 2022 Kommentarer fra Dines Bogø
Først publiceret 18-09-2022
04 2022 Manden fra Norden
Først publiceret 13-10-2022
05 2022 Jagten på de sorte breve
Først publiceret 13-10-2022
06 2022 Kommentarer fra Anders Orris
Først publiceret 15-10-2022
07 2022 Bogen "Firmaets største bedrift"
Først publiceret 30-10-2022
08 2022 Lydbånd på Rigsarkivet
Først publiceret 30-10-2022
09 2022 24syv Firmaet – Danmarks eller USA’s hemmelige efterretningstjeneste? (del 2)
Først publiceret 13-11-2022
10 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 1
Først publiceret 23-11-2022
11 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 2
Først publiceret 30-11-2022
12 2022 Unge hjem
Først publiceret 30-11-2022
13 2022 Hans Munck
Først publiceret 30-11-2022