Hjem

     

2022, 55 år

Forord


Ovenfor: CIAs hovedkvarter to timers kørsel fra New York City


Efter alt at dømme, så udkommer der ikke nogen bog i år, 2022. Men de trofaste læsere af m-nordfra.dk skal ikke snydes for lidt læsning.
Det drejer sig nedenfor om en teori, som kan sammenstykkes fra utallige sider her på m-nordfra.dk. Der kan i teksten nedenfor godt være tale om lidt indforståethed i forhold til mordet, som jo er beskrevet rigtig mange steder i bøger og aviser og på videoer.
Mordet er også beskrevet på hjemmesider på internettet, inklusive m-nordfra, Dines Bogø, Lars Rørbæk og Jens Erik Mehlsen.

Kernen i teorien som beskrives her på siden er, at manden som blev set af en slagter og en kørelærer, og som mange i årenes løb har udråbt som morderen, tilsyneladende slet ikke havde travlt med at komme væk. Alarmen gik hos politiet kl. 10:55. Slagteren og kørelæreren så ham omkring fem minutter EFTER at Politiet var alarmeret.

Denne mand må altså have ønsket at blive set. Det fører så til den konklusion, at han ikke var morderen. Manden var klædt ligesom morderen, hvem Irma beskrev, idet hun havde stået ansigt til ansigt med ham. Når der således var tale om et hemmeligt samarbejde, kan man forsigtigt konkludere, at der var tale om et iscenesat komplot. Manden, som blev set af slagteren og kørelæreren, har ikke meldt sig.

Hvor mange, der var med i dette komplot vides ikke, men der var indtil flere mænd i busser, som heller ikke har meldt sig.

Hvem skal vi gætte på, der arrangerede et sådant komplot? Gættet afhænger af, hvad Marie havde forbrudt sig imod.

I teorien på denne side antages det, at Marie trykte "sorte breve", sådan som det er foreslået i bogen "Mysteriet om Marie", skrevet af forfatteren Knud Simonsen under kyndig rådgivning af privatdetektiven Jens Erik Mehlsen.

Sorte, reaktionære kræfter med forbindelse til CIA såede i 1950erne splid i Danmarks Kommunitiske Parti ved af afsende falske breve til de menige medlemmer.

Der er grund til at antage, at advokat Storm Mortensen var bekendt med netværket "Stay-behind" eller "Firmaet" eller "Gladio" gennem Århus Studenter Roklub gennem sit samarbejde med Elvin Gertsen, som var blevet meget voldsomt russerforskrækket under krigen.
Storm Mortensen var ven med Oscar Lock-Hansen. En anden ven af Lock-hansen, Civilingeniør Oscar Wulff, var ligesom Storm Mortensen medlem af Aarhus Studenter Roklub. Senere blev han chef for Hærens Bygningstjeneste i 1946. Det turde være en selvfølge, at han i den egenskab var bekendt med Stay-Behind-netværket. Marie og Oscar Lock-Hansen var gæster hos Oscar Wulff og familie så sent som seks dage før mordet. En nulevende kvindelig gæst ved middagsselskabet gav lyd fra sig i 2017, men har siden været tavs som en østers. Hun har givet udtryk for at hun vil sælge sin historie for kr 300.000. Hun kan næppe opklare mordet, men det er da et kuriosum for privatdetektiver.
Oscar Wulff var født i 1914, samme år som Oscar Lock-Hansen. Oscar Wulff var kendt for beton. Oscar Wulff havde et firma som var i samme branche som Oscar Lock-Hansen.

Oscar Lock-Hansen gav interview til Søndags-B.T. 8 måneder efter mordet.
Når man har læst interviewet, så tror man ikke et sekund på at Oscar Lock-Hansen ønskede sin hustrus død. Men han kan jo godt have vidst, at det havde at gøre med de sorte breve. Det er jo sandsynligt at det oprindeligt var Oscar Lock-Hansen, som havde modtaget opgaven med sorte breve gennem sine venner Oscar Wulff og Storm Mortensen, eller måske dennes medarbejder i advokatfirmaet, Hugo Schmidt.
Oscar Lock-Hansen kendte måske ikke det hemmelige netværks navne, Stay-Behind med flere. Men det er sandsynligt at han blev kontaktet af netværket, da han stoppede som politiker og forlod De Radikale.

Nu er det på sin plads at undertegnede retter en tak til alle der i årenes løb har kæmpet for at holde kommunismen ude af Danmark.
Men alle de, som kæmpede for denne sag i det skjulte ved hjælp af en fremmed magt, CIA, gjorde noget ulovligt.
Men i forfatterens verden var det blot fædrelandskærlighed, ikke mindst med den viden vi har i dag.


Oscar Lock-Hansen drev rådgivende ingeniørfirma sammen med Søren Jensen. Da Marie drev privat trykkeri i 1950'erne i firmaets lokaler, så skulle nogle medarbejdere have beklaget sig over det. Efter sigende skulle Søren Jensen have svaret: "Ja, hvis det så bare var det".
Måske var det med tanke på de sorte breve.

Marie Lock-Hansen kunne i årenes løb under ægteskabelige konflikter have truet med at afsløre, at der fandtes et fordækt ulovligt netværk (uden måske at kende noget navn på netværket). Det ville være farligt for alle involverede, også Oscar Lock-Hansen selv.

Marie kunne især i forbindelse med ægtepagten have truet med det. Hun kunne have truet Oscar Lock-Hansen. Men endnu værre, hun kunne have truet advokatfirmaet. En advokat, hvis omdømme er i fare, vil gå langt for at forhindre en offentliggørelse.

Hvorom alting er, Højesteretssagfører Sigvald Storm Mortensen og familie tog på ferie i New York. Måske kunne han få CIA til at prøve at lægge en dæmper på Marie Lock-Hansen. Uden at have forudset skrækscenariet. Det er ren spekulation.

Har du en kommentar til offentliggørelse nedenfor, så send en mail til
f-boegelund@hotmail.com

Indhold

01: 2022 Kommentarer fra Rudi Daugsch
Først publiceret 14-09-2022
02: 2022 Kommentarer fra Jens Erik Mehlsen
Først publiceret 18-09-2022
03: 2022 Kommentarer fra Dines Bogø
Først publiceret 18-09-2022
04: 2022 Manden fra Norden
Først publiceret 13-10-2022
05: 2022 Jagten på de sorte breve
Først publiceret 13-10-2022
06: 2022 Kommentarer fra Anders Orris
Først publiceret 15-10-2022
07: 2022 Bogen "Firmaets største bedrift"
Først publiceret 30-10-2022
08: 2022 Lydbånd på Rigsarkivet
Først publiceret 30-10-2022
09: 2022 24syv Firmaet – Danmarks eller USA’s hemmelige efterretningstjeneste? (del 2)
Først publiceret 13-11-2022
10: 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 1
Først publiceret 23-11-2022
11: 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 2
Først publiceret 30-11-2022
12: 2022 Unge hjem
Først publiceret 30-11-2022
13: 2022 Hans Munck
Først publiceret 30-11-2022