Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Adgangsveje
Afsnit 01

Mulige ruter

Morderen ringede på klokken 10:48. Der er to observationer af mænd på vej bort, nemlig ca. 10:52 og 11:01, se grafik nedenfor. Ingen af disse mænd har givet sig tilkende, og de kendes ikke.

Ankomst kan være sket af forskellige ruter. Ved alderdomshjemmet er der en sti ind i skoven. En lille lastbil, kassevogn f.eks. Vaskeri påskrift for at være helt neutral, kan være kørt ind ved alderdomshjemmet og helt frem til stien. I skjul bag vognen kan morderen være smuttet ind på stien efter først at have sikret at der var tomt for mennesker. Morderen kan ovenikøbet have medbragt en cykel. Kassevognen vender og foregiver at være kørt forkert, hvis nogen skulle spørge, og ellers ser den helt tilforladelig ud. Hvis nu morderen var en jægersoldatlignende person på hemmelig mission, ville han tage den røde rute. Ruten er over stok og sten, men han kunne dukke sig, hvis der skulle komme nogen. Morderen er tilsyneladende ikke i tøj beregnet for den røde rute. Som gående måtte han tage den grønne sti, men der er trods alt en vis risiko for at blive set. Hvis han var på cykel kunne det gå hurtigere, og risikoen gøres mindre. Han kunne stille cyklen hvor den grønne rute drejer ind mod huset. Denne del af ruten er over stok og sten, men han kunne have gemt cyklen. Han kunne også fortsætte ad den gule rute og derefter den blå rute.
Morderen kunne også være kommet i bil og være blevet sat af, og have fulgt den blå rute. Det lider dog under, at nogen kunne observere det fra soveværelsesvinduet i gavlen på huset.
Han kunne også være kommet gående fra en parkeret bil eventuelt langvejs fra og fulgt den blå rute. Hvis morderen ikke kom for at dræbe ville det være det mest naturlige.
Tilsidst er der den violette rute. Den rute er meget risikabel. Der er huse med vinduer, og folk kan komme og gå.
Manden er ikke ankommet med helikopter.

Der er ikke andre muligheder. Så enkelt er det.

Hvis morderen, eller hans eventuelle organisation, havde researched lidt så ville han vide, at Oscar skulle rejse til København, måske mellem klokken 13-14, og at han ville være borte hele den følgende dag. Notatet fra Maries kalender: "M alene i weekenden" får her en helt ny mening.

Besøget hos Marie virker særdeles snedigt planlagt med flere ens udseende mænd, og hvis det var så planlagt, så vidste man også det med København. På den anden side var morderen ikke så professionel, at han kunne undværes i sine vante omgivelser om lørdagen, hvor besøget kunne være gennemført uden andre i huset. Besøget kunne også være en hastesag, som ikke kunne udskydes til om lørdagen.


Næste
02 Sti fra alderdomshjemmet
Først publiceret 11-02-2016
03 Sti fra alderdomshjemmet zoom
Først publiceret 11-02-2016
04 Video. Adgang fra alderdomshjemmet
Først publiceret 19-10-2016
05 Detaljeret kort
Først publiceret 23-02-2017
06 Hvordan kommer man med sikkerhed ind på kontoret?
Først publiceret 10-02-2017
07 2017 Belysning fra Irmas position
Først publiceret 22-04-2017
Aarhus Stiftstidende
08 Hvorfor kiggede morderen ikke ind i stuen
Først publiceret 22-04-2017
09 Kontorets tilstand
Først publiceret 27-03-2017