Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
Oktober 1967
Afsnit 01

1967

Bøger

Af og til kommer man til at tænke på hvad Marie lavede i oktober måned, altså måneden forinden hun blev myrdet.
Ikke nødvendigvis noget som medførte drabet, men hvad hendes hverdag bestod af, om hun om hun lavede noget nævneværdigt. Og det må man sige ja til.

Nedenfor er vist tre bøger som den dag i dag kan lånes på bibliotek.dk. Den øverste på fotoet "SPÆNDBETON" er på 276 sider, og det gyser ned ad ryggen når man læser bogens datering. På første side står der "Aarhus i oktober 1967". Vi skal se nærmere på denne bog.

For lige at nævne de to andre bøger, så er den midterste "Statisk ubestemte konstruktioner" fra 1966 og den erstatter en ti år ældre udgave. Som et lille kuriosum så kan denne bog og ingen andre af Oscars bøger lånes på Danmarks Tekniske Universitets bibliotek. Her står den i kælderen i hele to eksemplarer.

Den nederste bog "Momentfordelingsmetoden" er fra 1961 og erstatter en syv år ældre udgave.

I øvrigt havde Oscar en faglig pendant på Danmarks Tekniske Højskole (1963-1987), det nuværende DTU.
Det var den tre år yngre professor dr.techn. Troels Brøndum-Nielsen. Han tog doktorgrad i 1962 og han var formand for Dansk Selskab for Bygningsstatik (1964-1968).
Han skrev også bøger, endda også en bog der hed Spændbeton. Indenfor faglige akademiske kredse kan der godt herske en meget voldsom, indædt og meget hadefuld personkamp.
Undertegnede har dog ikke belæg for at det skulle være tilfældet.

I virkeligheden kan man på bibliotek.dk også låne "JERNBETON" fra 1961. Ud over de omtalte bøger findes der også en bog "Skalkonstruktioner".

Undertegnede har interviewet en bygningsingeniør Jakob fra Københavns Bygnings- og Husbygningsteknikum 1964 - 1968. Han stødte første gang på navnet Lock-Hansen sidst i 1965. Han har den dag i dag tre bøger, som blev købt i teknikums boghandel på Drejervej. Bøgerne er også nævnt ovenfor, men nedenfor er ovenikøbet anført pris.

Bog 1
Jernbeton, Lock-Hansen, 3. udgave 1961 (noget taget fra A.Efsens bog ”Elementær jernbeton”).
44,- kr.

Bog 2.
Statisk ubestemte konstruktioner 1966, afløser den gamle udgave 1956, 45,-
Ifølge Danmarks Statistik svarer det til 420 kroner i 2014. Til sammenligning koster Design of Concrete Structures på 816 sider fra Mcgraw-hill, normalt lærebøger af ekstrem høj trykketeknisk kvalitet kr. 730,-.

Bog 3
Momentfordelingsmetoden, 3. udgave 1961, 45 kr,-

Den nævnte ingeniør var særdeles bekendt med navnet Lock-Hansen. Det anvendtes som synonym for den bog de nu læste efter det pågældende år. Slå op i Lock-Hansen på side 67.

En anden bygningsingeniør Dick Bernbom var nyuddannet bygningsingeniør i 1962. Ved gentagen kontakt til Dick Bernbom, afviser han at kende Lock-Hansens navn. Dick Bernbom var daglig projektleder ved opførelsen af Regan Vest fra start i 1963. Det virker lidt mystisk, at han ikke kender navnet, idet Lock-Hansen fungerede som censor og også på det tidspunkt havde udgivet bøger i adskillige år.

Undertegnede har også interviewet en ingeniør Lars. Lars var studerende under Oscar Lock-Hansen og senere i 1971 blev han ansat på teknikum som kollega.

Lars har mødt Marie to gange. Hun var ikke hjemme, da han et par gange kom ud til Oscar.
Lars er uforstående overfor rygter om at Oscar skulle skilles.
Hver eneste dag glædede Oscar sig til at komme hjem til Marie og spise frokost.
Han omtalte det som at han kom tilbage med leverpostej om munden og havde fået snaps.

Efter frokost tog han tilbage til Teknikum. Oscar arbejdede i døgndrift. Det var tilrettelagt som undervisning i 3-4 timer af gangen.
36 timer var pligtigt timetal pr. uge.
Oscar var nok et fagligt unikum, i hvert fald i de tidlige år, senere blev hans bøger overhalet af computerteknologi og normrevisioner.

Lars omtalte generelt Oscar med en lidt negativ synsvinkel, at han var brysk og at han drak i de senere år.
Han var god til at have forbindelser til erhvervslivet, men han regnede alt for meget på statikken, somme tider mere end hvad der kunne betale sig.
Megen indsats også i undervisningen drejede sig i øvrigt om at regne rigtigt, i mangel af computerregnekraft dengang.

Det kan godt passe at studerende kom hjem til Oscar for at få hjælp. Underligt, fordi undertegnede er selv akademiingeniør, senere civilingeniør, fra Aalborg og har aldrig haft kontakt til undervisere uden for undervisningsstedet. Lars har ikke noget indtryk af at Oscar skulle have været homoseksuel, hvilket dog heller ikke er fremført i litteratur om mordet, men spørgsmålet blev alligevel stillet til Lars.

Elever, der ikke levede op til Oscars forventninger, fik en tur ved tavlen, hvor han var brysk.

Lars var bekendt med Bente Engedals udtalelse om at Oscar kendte drabsmanden, men Lars havde aldrig selv fået noget indtryk heraf.

Mange på Teknikum blev interviewet af politiet i sin tid.

Oscar fremstod som en der havde mange penge og han kørte i Ford Mustang.

Men tilbage til oktober 1967 og til bogen SPÆNDBETON.

Marie og hendes lille trykkerifirma Rolock, samt Oscar selv for den sags skyld, har haft ufattelig travlt med renskrivning og korrekturlæsning, foruden det at forfatte indholdet har været en kraftpræstation af Oscar. Se nedenfor et uddrag et tilfældigt sted.


Næste
02 1967 Bøger fortsat
Først publiceret 13-03-2017
03 1967 Bridge i Esbjerg
Først publiceret 13-03-2017
Vestkysten Esbjerg