01 2022 Kommentarer fra Rudi Daugsch
Først publiceret 14-09-2022
02 2022 Kommentarer fra Jens Erik Mehlsen
Først publiceret 18-09-2022
03 2022 Kommentarer fra Dines Bogø
Først publiceret 18-09-2022
04 2022 Manden fra Norden
Først publiceret 13-10-2022
05 2022 Jagten på de sorte breve
Først publiceret 13-10-2022
06 2022 Kommentarer fra Anders Orris
Først publiceret 15-10-2022
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
2022, 55 år
Afsnit 07

Søndag 30-10-2022

Bogen "Firmaets største bedrift"

Trykkerier som Marie Lock-Hansens lille trykkerivirksomhed Rolock spillede en væsentlig rolle Firmaets og CIAs strategier for at modarbejde kommunisterne. "Firmaet" blev efter alt at dømme grundlagt i 1948 og fortsatte sit virke til langt op i 1960'erne.
Sorte breve, som begyndte at dukke op i 1952-1953, var kun en lille del af de tryksager, som Firmaet fik fremstillet. Der skulle bruges et hav af tryksager, f.eks. instrukser og undervisningsmateriale til grupper over det ganske land, som skulle forsvare Danmark.
Men der blev også trykt masser af materiale til uddeling i andre lande, f.eks. Ungarn og Tjekkoslovakiet.
Alt det står lysende klart når man har læst denne bog af forfatteren Peer Henrik Hansen.

Ref side 57: "Bladorganisationens hovedsæde lå i København. Herfra stod man i forbindelse med to hovedregioner: Jylland og Sjælland-Fyn. Disse to hovedregioner var igen delt op i henholdsvis ni og otte mindre regioner. I de ni jyske regioner lå de enkelte hovedkvarterer for bladorganisationen i Esbjerg, Fredericia, Herning, Aarhus, Randers, Viborg, Holstebro og Aalborg."

Må jeg minde om at parret Lock-Hansen var på en "sær" tur til Herning, Vejle, Esbjerg mindre end en måned før drabet. Se med her.
Sær fordi der kun var en enkelt overnatning hvert sted. Hvad kunne man egentlig nå at opleve på en sådan tur?

Apropos Aarhus, ref side 60: "Niels Frommelt rejste ofte til Jylland for at etablere kontakter til folk, der kunne tænkes at være parat til at deltage i det såkaldte stay behind-netværk." ... "På disse rejser gjorde Niels Frommelt alt, hvad han kunne for at skjule sin identitet. I forbindelse med opbygningen af de hvilende modstandsgrupper havde Arne Sejr præsenteret Niels Frommelt for en mand i Aarhus ved navn Aage Munch. Munch havde en stor kontaktflade og var derfor perfekt i arbejdet med at etablere kontakt med personer, der kunne anvendes i de hvilende modstandsgrupper."


Forrige Næste
08 2022 Lydbånd på Rigsarkivet
Først publiceret 30-10-2022
09 2022 24syv Firmaet – Danmarks eller USA’s hemmelige efterretningstjeneste? (del 2)
Først publiceret 13-11-2022
10 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 1
Først publiceret 23-11-2022
11 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 2
Først publiceret 30-11-2022
12 2022 Unge hjem
Først publiceret 30-11-2022
13 2022 Hans Munck
Først publiceret 30-11-2022