01 2022 Kommentarer fra Rudi Daugsch
Først publiceret 14-09-2022
02 2022 Kommentarer fra Jens Erik Mehlsen
Først publiceret 18-09-2022
03 2022 Kommentarer fra Dines Bogø
Først publiceret 18-09-2022
04 2022 Manden fra Norden
Først publiceret 13-10-2022
05 2022 Jagten på de sorte breve
Først publiceret 13-10-2022
Forrige Næste Indhold Hjem
M-nordfra Mysteriet
2022, 55 år
Afsnit 06

Lørdag 15-10-2022

Kommentarer fra Anders Orris

Til de interesserede 15. oktober 2022

Det er glædeligt, at der selv i 55-året for mordet på Marie Lock-Hansen stadig er vedholdende folk, som har mod på at få skabt større klarhed over sagen.

Årsagen er grundlæggende todelt. Dels bliver det mere og mere åbenbart, at politiefterforskningen har haft langt mere grundlag for at efterforske sagen end hvad man har redegjort for offentligt. Der har ikke manglet spor og mistanker – og vel heller ikke mistænkte eller i hvert fald mistænkelige personer. Dette har blot været fortiet for offentligheden. Ingen ved politiet efterlyste gennem aviserne for eksempel den besynderlige mand med en særdeles velbeskrevet Opel Rekord, der blev set af en skoleelev ved flere lejligheder, blandt andet i januar 1969, og som kan have relation til sagen. Vil man vide mere om dette, kan man lytte til Radio4’s program Krimiland fra den 9. maj 2021.

Dels har det været svært for offentligheden at få indsyn i politiets arbejde. Det er værd at huske, at offentlighedens viden om sagen fortsat primært baserer sig på en intern politirapport fra henlæggelsen af sagen i 1970, der for en snes år siden kom i cirkulation og også lå i undertegnedes postkasse en dag. Gode, ihærdige folk har dog gravet videre på egen hånd og først og fremmest klarlagt ovennævnte forhold: politiet vidste mere end de sagde.

Det er givet, at man i en retsstat har krav på beskyttelse af ens integritet, hvis man bliver en del af en politiefterforskning. Hvad man siger ved en politiafhøring, vedrører ikke offentligheden. Denne beskyttelse har også lang gyldighed. I Danmark sikres dette i sidste instans af Arkivloven, der i § 23 sætter en tilgængelighedsfrist på 75 år i sager, der vedrører oplysninger om enkeltpersoners private forhold, herunder økonomiske. Det betyder principielt, at politiefterforskningens materiale om mordet på Marie Lock-Hansen først bliver frit tilgængeligt ved årsskiftet 2042/43. Det er lange udsigter.

Det må være muligt for en stadig interesseret offentlighed, at få skabt større klarhed om mordet på Marie Lock-Hansen inden da. Det kan kun ske ved at Østjyllands Politi, der i sidste instans træffer afgørelser om arkivadgang i medfør af arkivlovens § 23, stk. 2, hvori det meddeles at den afleverende myndighed kan, hvor forholdene taler herfor, efter drøftelse med det modtagende arkiv, fastsætte en kortere eller længere tilgængelighedsfrist for arkivenheder, ændrer holdning. Er man særligt interesseret kan det dels meddeles, at Datatilsynet ligeledes skal høres, dels at det i mange år har været kendt, at Rigsarkivet stiller sig positive i forhold til adgang til sagen. Den myndighed, der i sin tid efterforskede mordet på Marie Lock-Hansen, modsætter sig dog. Det kan ikke undgås, at offentligheden kan tænkes at spekulere i, hvad politiefterforskningen mon har at skjule, et halvt århundrede efter mordet.

Nogen bør dog forsøge at få adgang. Undertegnede forsøgte sidste gang for år tilbage og har ikke haft tid siden, blandt andet fordi en arkivadgang jo skal bruges til at meddele interesserede noget. En bog, dokumentarudsendelser, informationer på internettet. Men materialet foreligger. Det bliver forhåbentlig undersøgt før 2042 eller 2043.

                                                         Anders Orris


Forrige Næste
07 2022 Bogen "Firmaets største bedrift"
Først publiceret 30-10-2022
08 2022 Lydbånd på Rigsarkivet
Først publiceret 30-10-2022
09 2022 24syv Firmaet – Danmarks eller USA’s hemmelige efterretningstjeneste? (del 2)
Først publiceret 13-11-2022
10 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 1
Først publiceret 23-11-2022
11 2022 24syv Arne Sejrs efterladte dokumenter - del 2
Først publiceret 30-11-2022
12 2022 Unge hjem
Først publiceret 30-11-2022
13 2022 Hans Munck
Først publiceret 30-11-2022